BOĞALARIN BAKIMI ve BESLENMESİ

Sağlıklı ve verimli yavrular elde etmek için üstün vasıflı üstün verimli boğalara ihtiyaç vardır. Damızlıkta kullanılacak hayvanlar buzağı döneminden itibaren çok iyi bakıma alınırlar. Bunlar özel olarak beslenirler.
Bu bölümde boğaların buzağı döneminden boğalık dönemine kadar nasıl besleneceği anlatılıyor. İyi bir besleme için yem reçeteleri veriliyor.

BOĞA BESLEMEDE ÜÇ DÖNEM


Boğalar ergin hala gelinceye kadar geçirdikleri üç dönemde farklı şekilde beslenirler. Bu dönemler şunlardır:


1. BUZAĞI DÖNEMİ

2. GELİŞME DÖNEMİ

3. BOĞALIK DÖNEMİ


Her döneme ait besleme biçimleri ve yem reçeteleri aşağıda yer almaktadır:


1.BUZAĞI DÖNEMİNDE BESLEME


Daha önceki bölümlerde buzağıların nasıl besleneceği anlatılmıştır. Damızlık olsun olmasın doğumdan sonraki ilk haftada bütün buzağıların beslenmesi aynıdır. Buzağılar bu dönemde ağız sütü ile beslenir. Ağız sütünün çok önemli bir besin maddesi olduğunu burada bir kez daha söyleyelim.


İlk hafta buzağıların bakımı:


Birinci hafta başında Montafon ve Holştayn buzağılara 3 - 4 kg/gün; Jersey buzağılara 15-2 kg/gün süt verilir. Hafta sonuna doğru verilen süt miktarı artırılır. Montafon ve Holştayn buzağılara 4-5 kg/gün Jersey buzağılara 2-3 kg/gün süt verilir. Başka bir ifadeyle daha öncede bahsettiğimiz gibi
buzağının canlı ağırlığının onda biri kadar süt içireceğiz.

İkinci hafta boğa adaylarının seçimi:


İkinci haftada boğa olacak buzağılar seçilir. Seçimin nasıl yapılacağı damızlık seçimi bölümünde verilmişti. Bunlar özel bakım ve beslemeye alınırlar. Süt ile besleme yanında buzağılara başka yemler de yedirilir. Bunlar kaliteli kaba yemler kuru yonca kuru ot ve kesif yem (konsantre yem - fabrika yemi) gibi yemlerdir.


Buzağılara verilecek kesif yemlerin özel buzağı yemi olması gerekir.

İstenirse aşağıdaki reçetelere uygun olarak buzağı kesif yemleri de hazırlanabilir:

1. REÇETE
YEMLER
MİKTARLAR

Keten tohumu küspesi
20 kısım
Soya Küspesi
15 kısım
Ayçiçeği küspesi
10 kısım
Yulaf ezmesi
25 kısım
İnce kepek (Razmol)
18 kısım
İnce arpa kırması
10 kısım
Ticari mineral ve vitamin karması
2 kısım

2. REÇETE
YEMLER
MİKTARLAR

Keten tohumu küspesi
15 kısım
Ayçiçeği küspesi
25 kısım
Malt unu
5 kısım
İnce kepek (Razmol)
18 kısım
Arpa Unu
15 kısım
Yulaf ezmesi
20 kısım
Ticari mineral ve vitamin karması
2 kısım

3. REÇETE
YEMLER
MİKTARLAR

Keten tohumu küspesi
10 kısım
Ayçiçeği küspesi
15 kısım
Niş.koz.artığı - mısırözü küspesi
10 kısım
Malt unu
5 kısım
Yulaf ezmesi
30 kısım
Arpa ezmesi
10 kısım
İnce kepek (razmol)
18 kısım
Ticari mineral ve vitamin karması
2 kısım

4. REÇETE
YEMLER
MİKTARLAR

Soya küspesi
15 kısım
Ayçiçeği küspesi
15 kısım
Mısırözü küspesi
10 kısım
Malt unu
5 kısım
Yulaf ezmesi
30 kısım
Arpa ezmesi
10 kısım
İnce kepek (razmol)
13 kısım
Ticari mineral ve vitamin karması
2 kısım

NE KADAR
?

Bu yemleri içeren reçetelerin herhangi birinden Holştayn ve Montafon buzağılara ikinci hafta boyunca günde 100 gram yedirilir. Sonra her hafta 100 gram daha artırılarak verilir: Üçüncü haftada günde 200 gram dördüncü haftada 300 gram beşinci haftada 400 gram altıncı haftada 500 gram yedinci haftada 600 gram sekizinci haftada 700 gram dokuzuncu haftada 1 kg kesif yem yedirilir.


ARTIŞA DEVAM


Bundan sonra boğa adayı buzağılara 4 aylık oluncaya kadar yemleri haftada 200 gramlık artışlarla verilir. Yani onuncu haftada günlük yem miktarı 1200 grama çıkarılır. On birinci haftada 1400 gram on ikinci haftada 1600 gram on üçüncü haftada 1700 gram on dördüncü haftada 1800 gram on beşinci ve on altıncı haftalarda günde 2 kilogram yem yedirilir.


SİZE KOLAYLIK OLSUN:


Bu söylediklerimizi bir cetvel haline getirerek yeniden yazarsak daha kolay okunur ve anlaşılır.


Holştayn ve Montafon damızlık erkek buzağılar için günlük süt ve yem tüketimi miktarları;Yaş (Hafta)
Tam Yağlı Süt (Kg)

Yavan Süt (Kg)

İyi Kaliteli Kuru Ot (g)

Buzağı Konsantre Yemi (g)

2
5
-
-
100
3
5.5
-
-
200
4
6
-
150
300
5
7
-
200
400
6
8
-
250
500
7
9
1
300
600
8
8
2
400
700
9
7
3
500
1000
10
6
4
600
1200
11
5
5
700
1400
12
4
6
800
1600
13
3
7
900
1700
14
2
8
1000
1800
15
1
9
1000
2000
16
-
9
1000
2000


JERSEYLERE GELİNCE


Jersey ırkı buzağılar daha ufak yapılıdırlar. Bunların süt ve yem tüketimi daha azdır. 2. haftada günde 50 gram yem tüketebilirler. Üçüncü haftadan üç aylık döneme kadar yemleri haftada 100'er gram artırılarak verilir. Yani üçüncü haftada 100 gram dördüncü haftada 200 gram beşinci haftada 300 gram altıncı haftada 400 gram yedinci haftada 500 gram sekizinci haftada 600 gram dokuzuncu haftada 700 gram onuncu haftada 800 gram on birinci haftada 800 gram ve on ikinci haftada 1 kg yem yedirilir.


HAFTADA 200 GRAM


Bu dönemden sonra dördüncü aya kadar haftada 200 er gramlık artışlarla yem verilir. Yani on ikinci haftada 1000 gram on üçüncü haftada 1200 gram on dördüncü haftada 1400 gram on beşinci ve on altıncı haftalarda 1600 gram yem yedirilir.


BİR KOLAYLIK DAHA:


Kolay okunması ve anlaşılabilmesi için bu söylediklerimizi de bir cetvel haline getirebiliriz.


Jersey damızlık erkek buzağılar için günlük süt ve yem tüketimi miktarları;
Yaş (Hafta)

Tam Yağlı Süt (Kg)

Yavan Süt (Kg)

İyi Kaliteli Kuru Ot (g)

Buzağı Konsantre Yemi (g)

2
4
-
-
50
3
5
-
500
100
4
6
-
100
200
5
6
-
150
300
6
6
-
200
400
7
5
1
250
500
8
4
2
250
600
9
3
3
300
700
10
2
4
400
800
11
1
5
450
900
12
-
6
500
1000
13
-
6
600
1200
14
-
6
700
1400
15
-
6
800
1600
16
-
6
900
1600


Jersey buzağılara da serbestçe tüketebilecekleri şekilde kaliteli kuru ot yonca veya korunga verilmelidir.


ÇÜRÜMÜŞ OT YARAMAZ


Hayvanlarınıza çürümüş ot vermeyin. Sindirim yollarını hasta edersiniz. Onun için otlarınızı yağmur altında bırakmayın ıslatmayın çürümesin!


2.GELİŞME DÖNEMİNDE BESLEME


Beslemede gelişme dönemi çok önemlidir. Buzağılar 4 aylık olduktan sonra da özel olarak beslenmeye devam edilmelidir.


Verilen kuru ot çeşitli otlardan oluşmalıdır. Yonca ve korunga ihmal edilmemelidir. Yedirilen otlar uygun biçim zamanında biçilmeli ve sarartılmadan kurutularak depolanmalıdır.

Boğa adaylarına kışın ve baharda havuç da verilmelidir.

İstenirse gelişme dönemi için özel yemler hazırlanabilir. Bu yemlere kan unu balık unu gibi maddeler de katılır.


Boğa adaylarına
gelişme döneminde verilebilecek kesif yem örnekleri aşağıdadır.

1.REÇETE
YEMLER
MİKTARLAR

Yulaf Kırması

40 kısım
Soya Küspesi

15 kısım
1. Kalite pamuk tohumu küspesi

10 kısım
1. kalite ayçiçeği küspesi

10 kısım
Keten tohumu küspesi

10 kısım
Buğday kepeği

8 kısım
Taze Kan unu

2 kısım
Ticari mineral karma

2 kısım
İyi kalite balık unu

3 kısım

2.REÇETE
YEMLER
MİKTARLAR

Yulaf Kırması
45 kısım
Soya Küspesi
15 kısım
1. Kalite pamuk tohumu küspesi
15 kısım
1. kalite ayçiçeği küspesi
10 kısım
Bakla Kırması
8 kısım
Taze Kan unu
2 kısım
Ticari mineral karma
2 kısım
İyi kalite balık unu
3 kısım

3.BOĞALIK DÖNEMİNDE BESLEME


Boğalar içerisinde zengin besin maddeleri olan yemlerle beslenmelidir. Yemlerin taze temiz ve kaliteli olması gerekir. Boğalar gelişme dönemindeki yemlerle beslenmeye devam edilebilir. Yani 1. reçete veya 2. reçete ile hazırlanan yemler yedirilebilir. Ancak aşım durumuna göre hayvanın ihtiyaç duyacağı miktarda protein ve enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla günde 4-6 yumurta 1-2 kilogram kuru üzüm ilave olarak vermelidir. Ayrıca sperma verimini artırmak ve kaliteli sperma almak amacıyla zaman zaman havuç vermek de uygundur. Zira havuç boğaların ihtiyaç duydukları vitamin bakımından oldukça zengindir.

Kış aylarında boğanın vücut ağırlığına göre aşağıdaki yemlerin günlük iki öğünde verilmesi uygundur.


700 Kg Canlı Ağırlık İçin
MİKTARLAR
Çeşitli türlerde iyi kalite kuru ot

3 kg
Yonca otu

3 kg
Havuç

3 kg
Konsantre yem

3 kg


900 Kg Canlı Ağırlık İçin
MİKTARLAR
Çeşitli türlerde iyi kalite kuru ot

3 kg
Yonca otu

4 kg
Havuç

3 kg
Konsantre yem

35 kg1100 Kg Canlı Ağırlık İçin

MİKTARLAR

Çeşitli türlerde iyi kalite kuru ot

4 kg
Yonca otu

5 kg
Havuç

3 kg
Konsantre yem

4 kg