1. Rasyon protein enerji selülozvitamin ve mineraller açısından dengeli olmalıdır...

2. Kurudaki ineklerin gezinti alanı olmalı ve gezmeleri sağlanmalıdır...

3. Kurudaki inekler laktasyondakilerden daha şişman olmamalıdır...

4. Doğuma on beş gün kalana dek tane yemler kısıtlanmalıancak doğuma on beş gün kala tekrar kademeli olarak verilmelidir...

5. Kuru ot verilmeli silaj verilmemelidir...

6. Toplam rasyonda kaba yem-kesif yem dengesi sağlanmış olmalıdır...

7. Laktasyonun pik seviyesi geçtikten ve gebelik oluştuktan sonra kesif yem azaltılmalıineklerin şişmanlaması önlenmelidir...

8. İneklerin kuruda kalma dönemi normal olarak 50-70 gündür. Kuru dönemin uzun olmamasına dikkat edilmelidir...

Kuruya çıkarılan inekler mümkünse ayrı olarak barındırılmalıdır. Mastitis problemi olan ineklerin tedavilerine ağırlık verilmeli sağmal ineklerden ayrılarak temiz bir bölmeye alınmalıdır. Eğer böyle bir imkan yok ise temizliklerine daha fazla özen gösterilmelidir.

İnekler doğumdan 2 ay önce mutlaka kuruya çıkarılmalıdır. Gebeliğin 7. ayından itibaren kurudaki inekler günde 8-10 kg süt verecek düzeyde beslenmelidir.

Böylece inek sonraki laktasyonda en iyi süt verimine hazırlanırken sağlıklı bir buzağı da doğurmuş olacaktır.

Doğuma bir hafta zaman kala yedirilecek yemin miktarı hacimce azaltılmalı gaz yapıcı yemler yedirilmemelidir. Kaliteli kuru ot hasıl mısır iyi kalite çayır otu gibi kolay hazmedilen yemlerden yararlanılmalıdır. İneklere kuruya alındıktan sonra 2-3 hafta kesif yem verilmemeli besleme sadece kaliteli kaba yemlerle yapılmalıdır. Doğuma 1 ay kala hayvanın yağlanmasını önlemek için günde 35-4 kg geçmeyecek şekilde kesif yem verilmeye başlanmalıdır. Gebe ineklerin vitamin ihtiyacını karşılamak üzere kuru dönemin başında ve sonunda olmak üzere özellikle A vitamini takviyesi yararlı olur...