kaçak kenevir yetiştiriciliği tesbit tutanağı

kaçak kenevir yetiştiriciliği tesbit tutanağı

R A P O R D U R


…….Jandarma Bölük Komutanlığının …… tarih ve …. sayılı yazılarına istinaden ….. İlçesi …… Köyünden ……….’ in mısır tarlası içerisinde yakalanan bitkilerin olgunlaşma döneminde olduğu bulunan 60-80 cm boylarında 6230 Kök Dişi Hint Keneviri bitkisi oldukları yapılan fiziki muayeneleri sonucunda anlaşılmıştır.


Ülkemizde ve ilçemizde Hint keneviri:
Genel olarak

Kenevir(Cannabis spp.) bitkisi 3.maksatla yetiştirilir.

1-Liflerinden ip urgan yapmak amacıyla
2-Tohumlarından kimya ve boya sanayinde kullanılmak ve çerez olarak faydalanılmak için
3-Esrar yapımı için yetiştirilir.

Ne amaçla ekilirse ekilsin Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Teşkilatı ile Jandarma veya
Emniyet teşkilatından izin alınarak kontrol altında yetiştirilmesi gerekmektedir.
İlçemiz Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca belirlenen Hint Keneviri ekim sahasındadır ancak 2006 yılı içerisinde Hint Keneviri ekimi için İlçe Müdürlüğümüze hiçbir çiftçimizin başvurusu olmadığı kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.

İşbu rapor tarafımdan tanzim ve imza altına alınmıştır. ../.07/200..

KENEVİR


Kenevir


Bilimsel sınıflandırma


Alem: Plantae (Bitkiler)


Şube: Magnoliophyta (Kapalı tohumlular)

Sınıf: Magnoliopsida (İki çenekliler)
Takım: Urticales

Familya: Cannabaceae


Cins: Cannabis


Türler

• Cannabis sativa
• Cannabis indica
• Cannabis ruderalis

Kenevir ya da Hint keneviri (Cannabis) Cannabaceae familyasına ait tek yıllık bitki cinsidir.


İnsanlık tarihinin en eski bitkisel ham madde kaynağı olan saplarında bulunan lifler iplik dokuma ve kumaş yapımında hamurlu kısmı ise kağıt yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Anavatanı Orta Asya'dır. Ilıman ve Tropik bölgelerde yetişir ve kültürü yapılır. Tür; sert çalımsı gövde içi boş palmat yapraklı dioik ve tek yıllıktır. Lifleri dayanıklı ve oldukça uzundur. Liflerde lignin maddesi biriktiğinde esneklik özelliği azalır.


Cinsin lifleri kaba dokumacılıkta (çuval halat çanta ağ yapımı gibi) kullanılır. Yapraklarının tıpta ve kozmetikte kullanımları vardır. Tohumu ise oldukça yağlı olması açısından yakıt ve oldukça besleyici olması açısından da gıda olarak kullanılmaktadır. Sabun yapımı ve boya yapımında da tohumlarından yararlanılır. Tohumları kuşların en sevdiği besinlerden biridir.


Cinsin yağ ve lif eldesinde kullanılan türü Cannabis sativadır. Esrar eldesinde kullanılan türü ise Cannabis indicadır. Kenevirin esrar yapımında kullanılanı dişi eşeyli bitkidir ve yetiştirilmesi için Tarım Bakanlığından izin alınması gerekmektedir. Erkek bitki esrar elde etmede kullanılmazken yetiştirmek için izin gerekli olup olmadığı kanunda tam olarak belirtilmemiştir.

Tarihte

Kenevir bitkisi 1930’larda Amerika’da çıkarılan "Marihuana Vergi Yasası" ile yetiştirilmesine engeller getirildikten sonra adım adım tüm dünyada yasaklanmıştır. Yasaklamanın bilimsel açıdan çok ekonomik ve siyasi çıkar gruplarınca yapıldığı düşünülmektedir. Bir dönüm kenevir 4 dönüm ağaça denk kağıt hamuru sağlayabilecek selüloz açısından çok zengin bir odunsu bitkidir. Lifleri ise petrol yan sanayi ürünü olan sentetik lifler dünya çapında yagınlaşmadan önce bütün dünyada lif kaynağı olarak kullanılmıştır. Günümüzde dünyadaki tarım ilaçlarının büyük bir kısmı lif üretiminde kullanılan pamuk yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Kenevir ise çok güçlü bir bitkidir ve ilaç kullanımına neredeyse hiç ihtiyaç duymaz. Keneviri yasaklamada önderlik eden çıkar çevrelerinin aynı zamanda da petrol ve ilaç endüstrisiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Dişi kenevirin yasaklanması için neden olarak gösterilen goncalı üst kısımlarında yoğun olarak bulunan THC (tetra-hidro-kanabinol) maddesi insanlık var olalı beri (esrar olarak) kullanılmıştır ve tıbbi kullanımlarının olduğunu gösteren bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok araştırma vardır