ELMA ANAÇLARI
M9 (Tam Bodur)
Bodur Anaçlar içinde en çok kullanılan anaçtır.Dikimden sonra ömür boyu desteğe ihtiyaç gösterirBu İtibarla rüzgarlı yerlerde tavsiye edilmez.Dikimin hemen ertesi yılı meyveye başlarlar. Boyu 25-27 mt yi geçmez.Ağaçlarda bütün meyveler merdiven kullanmaksızın toplanabilirler.Kök boğazı çürüklüğüne dayanıklıateş yanıklığı ve pamuklu bite hassastır.Yere yakın olması sebebiyle küllemeye dikkat edilmesi gerekir.

MM106 (YARI BODUR)
Pamuklu bite dayanıklıkök boğazı çürüklüğüne hassastır.Bu itibarla kök boğazı çürüklüğüne neden olan mantari hastalık bulaşmış yerlerde tercih edilmemelidir.Toprağın drenajı iyi olmalıdır.Çok iyi kök sistemi oluştururlarKazıkla desteklemeye ihtiyaç görmezler.Dikimi izleyen 2-3. yılında önemli ölçüde meyveye yatarlar.Hem Bodurhemde kuvvetli gelişen çeşitler için uygun bir anaçtır.Azüzgarlı yerlerde tercih edilebilir.

M26 ANACI
Ağaç büyüklüğü M9 ile MM106 arasındadır.erken verime yatarfakat M9 nacından geçtir.Destek sistemi oluşturulmasıerken ürün alınmasıbüyümenin kontrolü ve ağacın fazla üründen yatmasının önlenmesi açısından yararlıdır.Kök çürüklüğüne karşı hassastır.Aşırı sulamdan kaçınılmalıdır.Ateş yanıklığıpamuklu bit ve küllemeye karşı hassasdır.Soğuğa M9 anacından daha dayanıklıdır.

M7 (YARI BODUR)
Tohum anaçlarının %60-65 i kadar büyüklükte ağaç oluştururlar.ABD de en çok kullanılan anaçtır.Değişik toprak türleri ve iklim koşullarına adapte olabilmektedir.Erken meyveye yatma özelliği M9 anacından daha azdır. Kök sürgünü oluşturması diğer anaçlardan fazladır. Pamuklu bite hassasateş yanıklığına dayanıklıdır.Üreticilerimiz yukarıda bahsedilen çeşitleri değerlendirerek toprak ve iklim isteklerini gözönüne alarak kullanabilirler.Kaliteli ve bol ürünler dileğimle esen kalınız.

M27 ANACI
Tohum anaçlarının %60-65 i kadar büyüklükte ağaç oluştururlar.ABD de en çok kullanılan anaçtır.Değişik toprak türleri ve iklim koşullarına adapte olabilmektedir.Erken meyveye yatma özelliği M9 anacından daha azdır. Kök sürgünü oluşturması diğer anaçlardan fazladır. Pamuklu bite hassasateş yanıklığına dayanıklıdır.Üreticilerimiz yukarıda bahsedilen çeşitleri değerlendirerek toprak ve iklim isteklerini gözönüne alarak kullanabilirler.Kaliteli ve bol ürünler dileğimle esen kalınız.

AYVA ANACI
BA-29 ANACI
- Fransa’da ıslah edilen ayva kökenli bir anaç olup çoğu armut çeşidi ile uyuşmazlık sorunu görülmez.

- Bu anaçlar üzerinde elmalarda M9 anacında olduğu gibi sık dikim bahçeler tesis edilebilir.

- 4 x 12m yada 4x 15 m aralık ve mesafeler uygulanabilir.
- Ateş yanıklığına kısmen hassastır.

- Stool Bed (hendek daldırma) ve yeşil çelikle çoğaltılabilir.
- Ayvalar içinde kullanılabilir.

QUİNCE ANAÇLARI

- Ayva kökenli anaçlar olup en yaygın olanı Quince A klon anacıdır.

- Bunun dışında Quince B ve C anaçları mevcuttur. Bu anaçlar içerisinde en bodur olan anaç Quince C dir.

- Quince anaçları bazı armut çeşitleri ile uyuşmazlık gösterir.

- Quince A anacı ile aşı uyuşmazlığı gösteren çeşitler için Beurre Hardy yada Old Home armut çeşitleri ara anaç olarak kullanılmalıdır.

- Quince A anacı ile aşı uyuşması gösteren çeşitler Bartlet (Williams) Beurre Bosc Conference Coscia Farmingdale Dr. Jule Guyot Deveci ve Asya armutlarıdır.

- Quince A anacı ile uyuşma gösteren çeşitler ise; Beurre Hardy Old Home Abete Fetel Santa Maria Conference Passe Crasssane Akça armutlarıdır.

- Ayva kökenli MC Sydo gibi anaçlar batılı ülkelerde denemiş olup sık dikime uygun bu anaçlar kullanılmaya başlanılmıştır.

- MC anacı orta kuvvetli gelişen yüzlek kök sis temine sahip üzerindeki çeşidi erken meyveye yatıran bir anaçtır.

- Dikimi takip eden 2. yılda ürün alınmaya başlanılmakta olup verim yönünden de başarılı sonuçlar alınmıştır.

ERİK ANACI
Bu anaçlar İngiltere'de kullanılmaktadır. Bodurdan kuvvetliye kadar değişik tipte klonları vardır.

Brompton Klonu; Yarı kuvvetli ağaçlar oluşturur. Ağaçlar kaliteli ve bol meyve verirler. Kültür çeşitleri ile uyuşması iyidir. Vegetatif olarak üretilmesi zordur. Bu durumun hormonla ve sisleme ile düzeltilmesi halinde çok iyi bir anaçtır.

Common plum Klonu; Yarı bodur ağaçlar oluşturur. Daldırma ve odun çelikleri ile kolaylıkla üretilebilir. Her çeşitle uyuşması iyidir.

Pershore Klonu; Orta kuvvette ağaç oluşturur. Çeşitlerle uyuşması iyidir. Vegetatif olarak üretilmesi zordur. Ancak dip sürgünleri ve daldırma ile çoğaltılabilir.

Brussel klonu; Yarı kuvvetli ağaç oluşturur. Üretimi ancak daldırma ile yapılabilmektedir. Hastalıklara duyarlıdır ve pek çok çeşit ile uyum göstermektedir. Günümüzde hemen hemen kullanılmamaktadır.

Prunus instita: Bu türün değişik klonları da eriğe anaç olarak kullanılmaktadır.

Common mussel klonu; İyi toprakları sever ve kuvvetli ağaç oluşturan bir anaçtır. Odun ve kök çelikleri ile kolaylıkla üretilebilmektedir. Pek çok çeşit ile başlangıçta iyi bir uyuşma göstermesine rağmen ilerki yıllarda bazı çeşitlerle olan kombinasyonunda ağacın gelişmesi durmakta ve meyveler iyi gelişememektedir. Bazı çeşitlerle olan kombinasyonunda gözlenen bodurluk gerçek ve sağlıklı bir bodurluktan çok fizyolojik zayıflık nedeni ile gelişme yetersizliğinden ileri gelen bodurluktur.

Black damas klonu; Değişik toprak tiplerine kolaylıkla uyum sağlayabilen ve kuvvetli ağaç oluşturan bir anaçtır. Kültürel bir çeşidi ile uyuşması iyidir.

Saint Julien A klonu; Bu anaç yarı bodur ve bol verimli ağaçlar oluşturur. Bu ağaçlar erken meyveye yatar. Değişik toprak tiplerine özellikle kireçli topraklara uyumu çok iyidir. Bir çok çeşit ile uyuşması iyidir. Sıcak iklimlerde gelişmesi iyidir. Vegetatif olarak üretilmesi zordur.