Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Meyvecilik

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Meyvecilik

  Bol miktarda C vitamini içe­ren taze meyveler insanlar için değerli bir besin kaynağıdır. Bu yüzden meyvecilik çok eskiçağlardan beri tarımın başlıca kollarından biri olmuştur.

  Meyve dünyanın birçok yerinde özellikle de sıcak iklimli bölgelerde yetiştirilir. Örne­ğin İsrail Güney Afrika Brezilya İspanya ve ABD portakal limon mandalina ve grey­furt gibi turunçgil meyveleri; İtalya Arjantin İngiltere Avustralya Yeni Zelanda ve Gü­ney Afrika elma armut şeftali erik; Batı Hint Adaları ve Batı Afrika muz; Güney Afrika ise ananas üretiminin yapıldığı başlıca bölgelerdir. Türkiye'de ise başta üzüm olmak üzere elma turunçgiller fındık armut kavun karpuz incir şeftali kiraz gibi pek çok meyve çeşidi yetiştirilir.

  Meyve Ağaçları

  Meyvecilik oldukça zahmetli bir iştir. Meyve ağaçlarının yetiştirilmesi yalnızca dikmekle kalmaz ağaçların her yıl düzenli olarak bu­danması ve ilaçlanması gibi özenli ve uzun bir bakımı da gerektirir. Nitekim bir buğday üreticisinin ürününü ektiği aynı mevsimde hasat edip satabilmesine karşılık meyve üreti­cilerinin yeni diktikleri bir ağaçtan kâr edebil­meleri; yani tüm harcamalarının üstünde bir para getirecek miktarda bol ürün elde edebil­meleri için yıllarca beklemeleri gerekir. Örne­ğin elma armut erik portakal ve greyfurt ağaçları ancak 5-7 yıl kiraz ağacı ise ortalama 12 yıl içinde verimli hale gelir. Bu yüzden elma ve şeftali gibi bazı meyve ağaçlarının dikildikten kısa bir süre sonra meyve vermeye başlayan cüce çeşitleri geliştirilmiştir.

  Meyve bahçelerinin kurulduğu yerler çok önemlidir. Özellikle soğuk ülkelerde ilkbaha­rın sonlarına doğru görülen geç donlar çok büyük tehlikeler yaratır; çünkü ağaçlar çiçek-lendikten sonra donla karşılaştıklarında çi­çekler zarar görür ve meyve vermez. Bu yüzden meyve ağaçları tepe yamaçları gibi ilkbahar donlarından fazlaca etkilenmeyen yerlere dikilir. Böyle yerlerin korunaklı olma­sının nedeni hava kütlelerinin soğudukça ağırlaşıp alçak alanlara doğru kaymasıdır. Örneğin mango ananas ve muz gibi tropik meyveler düşük sıcaklıklara ve dona dayanıklı değildir. Buna karşılık turunçgil meyvelerinin gelişebilmek için genellikle serin dönemlere elma ve kiraz gibi bazı meyve ağaçlarının ise meyve verebilmek için 7°C'nin altında soğuk havaya gereksinimleri vardır. Meyve ağaçları­nın dikildiği yerlerin bol ışıklı ve havadar olması da çok önemlidir. Aşırı yağışlar belli dönemlerde ağaçlara zarar verir; böceklerin meyve ağaçlarının çiçeklerine çiçektozu taşı­masını yani tozlaşmayı engelleyebilir mantar hastalıklarının artmasına yol açar erik ve kiraz gibi bazı meyvelerin çatlamasına ve çürümesine neden olur.

  Meyvecilik yapılan alanlarda toprak katma­nının kalınlığı ağaç köklerinin rahatlıkla bü­yüyüp gelişmesine elverişli olmalıdır. Bunun için en az 60 santimetrelik bir kalınlık gerekir; ama toprak katmanının altında köklerin gire­bileceği delik ve çatlakların bulunmadığı yek­pare bir kayaç katmanı varsa bu kalınlık yeterli değildir. Ayrıca ağır topraklar fazla su tutup köklerin çürümesine yol açtığından toprağın az ya da orta derecede kum içeren kısmen gevşek bir yapıda olması istenir.

  Koruma ve Budama

  Meyve ağaçlarının dikildikten sonra mantar hastalıklarından ve zararlı böceklerden ko­runması gerekir. Bu zararlılar ya doğrudan meyvelere; saldırıp yapısını ve rengini bozar ya da ağaçlara saldırarak yaprak sürgün dal ve köklerinde yaralanmalara böylelikle ağa­cın veriminin düşmesine ve ürün niteliğinin bozulmasına neden olur.

  Mantarlar ve böcekler kimyasal maddeler püskürtülerek yok edilir. Bir meyve bahçesin­de yazın yapılması gereken en önemli iş ilaçlamadır; büyüme mevsiminin başından sonuna kadar 8-12 kez ilaçlama yapmak gerekebilir. Çoğunlukla mantar ve böcekleri aynı zamanda öldürebilen kimyasal madde karışımları kullanılır. Sulu çözelti halindeki bu karışımlar ağaçlara makinelerle püskürtü­lür. Böylece ilacın ağacın tüm organlarına çok ince zerrecikler halinde yayılması sağlanır.

  Meyve ağaçlarının azot fosfor ve potasyum gibi bazı minerallere gereksinimi vardır. Toprağı bu maddelerce zenginleştir­mek için dışarıdan gübreleme yapılır. Ama bunların miktarını belirlemek çok önemlidir; çünkü aşırı miktarlarda verilmesi ağaçların büyümelerini yavaşlatır ürün verimini düşü­rür. Meyveliklerde ağaçların arasındaki top­rak ekili değilse yani boş tutuluyorsa birkaç yıl arayla gübrelenmelidir ama eğer ot yetiş-tiriliyorsa gübreye gerek kalmaz. Çünkü ağaçların besinini ve suyunu bölüşmemesi için uzadıkça kesilen otlar toprağa karışarak top­rağı besince zenginleştirir.
  Tüm bu koruma ve bakım işlemlerine ek olarak meyve ağaçlarının meyve verimini artırmak ve bitkinin sağlıklı bir biçimde yetiş­mesini sağlamak için düzenli olarak budan­ması gerekir. Çok beceri ve deneyim gerektiren bu iş ağaçların fizyolojik işlevini yavaşlattığı yani dinlendiği kış mevsi­minde yapılır.

  Meyvelerin Olgunlaşması

  Bitkilerde meyvelerin olgunlaşma süreci hor­mon denen bazı doğal maddelerce denetlenir. Meyveler olgunlaşırken bir yandan hücre çeperleri parçalanarak do­kuları yumuşar bir yandan da bu dokularda depolanmış nişasta şekere dönüşür. Böylece olgunlaşan meyveler şekerli hoş bir tat kaza­nır ayrıca parlak renklere bürünür.

  Meyveler ağaçtan toplandıktan sonra da bazı yaşamsal işlevlerini sürdürür. Örneğin oksijen kullanıp karbon dioksit ve ısı çıkara­rak solunum yapar. Bu olay meyvenin dokularında depolanan besin ve suyun kullanılarak dokuların parçalanmasına ve giderek meyvenin çürümesine yol açar.

  İşte bu nedenle meyveler tüketilene kadar çürüyüp bozulmamaları için genellikle düşük sıcaklıklarda saklanır. Meyveleri daha uzun süre saklamanın bir yolu da kurutmaktır. Üzüm incir hurma kayısı elma armut ve dut yaygın olarak kurutularak saklanan mey­velerdir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Meyvecilik Ziraatin meyve ağaçları yetiştiriciliğiyle uğraşan kolu. Meyveciliğin çok eski bir tarihi vardır. Göçebe olarak yaşayan insanlar hayatları boyunca gezdikleri yerlerde yabani halde bulunan meyveliklerden meyve topla***** yemişlerdir.

  Saklanmaları kolay olan fındık ceviz badem fıstık gibi meyveleri de topla***** saklamışlardır. Daha sonra meyve ağaçlarının yetiştirilmesinin uzun zaman aldığını görünce meyve ağaçlarının bulundukları yerlere yerleşmişlerdir. Böylece insanların göçebelikten kurtulmasında meyve ağaçlarının da rolü büyük olmuştur.


  Meyveciliğin bundan sonraki gelişme dönemi orman içindeki meyve ağaçlarının korunarak meyveliklerin kurulması şeklinde olmuştur. Zamanla ormanlarda bulunan genç ağaç ve fidanlar sökülerek evlerin önüne veya yakınına dikilmiştir. Bu dönemden sonra meyve ağaçlarının tohumla ve bitki parçalarıyla üretimleri başlamıştır. Yenilen meyvelerin atılan çekirdeklerinden yeni ağaçların meydana geldiğini gören insanlar tohumla meyve ağaçlarını üretmeye başlamışlardır. Köksüz olan çeliklerin veya ağaçlardan kestikleri taze dalların toprakta yeşerip köklendiklerini görerek de vegatif olarak üretimi öğrenmişlerdir. Budama ve aşı gibi tekniklerse bundan sonra geliştirilmiştir.

  Birçok meyvenin anavatanı Türkiye'dir. Yapılan arkeolojik kazı sonuçlarına göre bundan 4-5 bin yıl önce Anadolu'da ileri bir meyvecilik tarımının yapıldığı tesbit edilmiştir. Bu devirlerde incir zeytin muz keçiboynuzu üzüm ceviz kestane ayva antepfıstığı elma armut erik badem gibi meyveler yetiştirilmiştir.

  Meyvecilik daha sonra Türkiye'den Avrupa'ya oradan da Amerika'ya geçmiştir. Meyvecilik ziraatinde en ileri dönem ise bitki fizyolojisi kimya bitki ıslahı gibi alanlarda meydana gelen ilmi gelişmelerin meyveciliğe uygulanmasıyla başlamıştır. Son yıllarda ise büyümeyi düzenleyen hormon terkipli maddelerin bulunup uygulanması ve atom enerjisinden faydalanılarak yapılan çalışmalar meyveciliğin gelişmesini daha da ileriye götürmektedirler.

  Meyve özelliklerine göre meyve grupları: Meyve türleri meyve özelliklerine göre dört gruba ayrılmaktadır.

  1. Yumuşak çekirdekli meyve türleri: Elma armut alıç muşmula üvez yenidünya (malta eriği) gibi meyveler bu gruba girer. Bu gruptaki meyveler elmada olduğu gibi yalancı meyvedir. Burada meyveyi çiçeklerdeki yumurtalığı meydana getiren asıl meyve yaprakları (karpeller) değil çiçek çanağı meydana getirmiştir. Bu çiçek çanağının büyüyüp etlenmesi suretiyle meyve dış kabuğu ve meyve eti hasıl olmuştur. Asıl meyveyi teşkil edecek karpeller ise meyvenin içindeki kıkırdağımsı çekirdek evini meydana getirirler.
  2. Sert çekirdekli meyve türleri: Erik kayısı kiraz şeftali vişne kızılcık iğde zeytin gibi meyvelerdir. Bu gruptaki meyve türlerinin meyveleri hakiki meyvelerdir. Meyveler doğrudan doğruya yumurtalıktaki karpellerden meydana gelir. Bu karpel gelişirken dış kabuğu meyvenin iç kabuğunu (pericarp) iç dokusu meyvenin sulu ve etli kısmını (mesocarp) iç kabuğu (endocarp) ise meyvenin içindeki çekirdeğin sert dış kabuğunu meydana getirir.

  Üzümsü meyve türleri: Üzüm frenküzümü bektaşiüzümü çilek ahududu (ağaç çileği) böğürtlen beyaz dut incir nar gibi meyvelerdir. Bu gruptaki (türlerin meyveleri botanik yapıları bakımından farklı üç kısma ayrılır:
  Hakiki üzümler: Meyveleri sulu ve yumuşak olur. İçinde tohumu yani çekirdeği bulunur. Üzüm ve frenküzümü gibi.
  Toplu üzümler: Bunlarda meyve küçük küçük birçok üzümün bir meyve ekseni etrafında toplanmasıyla meydana gelmiştir. Ahududu böğürtlen gibi.

  Yalancı üzümler: Bunlarda da çiçek tabanı etlenerek meyveyi teşkil etmiş ve bunun üzerine küçük birer cevizden başka bir şey olmayan hakiki meyveler oturmuştur. Çilekte olduğu gibi. Diğer bir şekilde de bir çiçek ekseni üzerinde bulunan birçok çiçeklerin çanak yaprakları etlenmiş sulanmış ve şekerlenmiştir. Yine küçük birer cevizden ibaret olan hakiki meyvecikler bu çanak yaprakların içerisinde gömülü kalmıştır. Dutta durum bu şekildedir.

  Türkiye'de meyveciliğin yeri ve önemi: Meyvecilik Türk çiftçisinin önemli bir gelir kaynağıdır. Bu sebeple Türkiye'de meyve sahaları her geçen yıl biraz daha artış göstermektedir. 1983 yılında 1 milyon 453 bin hektar olan meyvelik saha 1988 yılında 1 milyon 531 bin hektara çıkmıştır.

  Meyveciliğin milli ekonomideki yeri: Tarım sektörü içinde meyvecilik değer itibariyle tarla bitkileri ve hayvancılıktan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bağbahçe mahsüllerinin toplam ziraat geliri içindeki oranı % 16'dır.

  Meyveler Türkiye'nin dış ticaretinde de önemli bir yer tutar. Değer olarak Türkiye ihracatının % 20'sini meyveler meydana getirmektedir. İhraç edilen meyveler arasında en önde fındık kuru üzüm incir ve antepfıstığı gelmektedir. Taze meyvelerden de turunçgiller ve taze üzüm ihracatı ilk sıradadır.

  Meyve ziraatinin yapıldığı bölgeler: Bazı çok soğuk bölgeler dışında Türkiye'nin hemen her yerinde meyvecilik yapılabilmektedir.

  Karadeniz kıyısı boyunca fındık elma erik şeftali mandalina yetiştirilir. Türkiye'de en çok fındık bu bölgede elde edilir.

  Marmara bölgesinde zeytin şeftali incir mandalina ve bağ ziraati geniş çapta yapılmaktadır. Akdeniz kıyısında turunçgil muz zeytin bahçeleri bölgenin çok önemli gelir kaynaklarıdır.
  GüneydoğuAnadolu'da fıstık ve zeytin tarımı büyük bir iktisadi zenginliğe sahiptir.


  Kıyılardan Anadolu'nun içerisine gidildikçe geniş ve dar alanlar üzerinde sulak vadiler boyunca meyvecilik yapılmaktadır. Gediz Büyük Menderes Küçük Menderes Fırat Dicle Yeşilırmak Kızılırmak Sakarya Seyhan ve Ceyhan vadileri çok önemli meyve sahalarını teşkil eder.

  Türkiye tür zenginliği yanında büyük bir çeşit bolluğuna da sahiptir. Elmalarda çeşit sayısı 500'ü armutlarda 600'ü eriklerde 200'ü ve şeftalilerde 100'ü bulmaktadır.

  Türkiye'deki bu çeşit zenginliği dünyanın diğer ülkelerinde çalışan meyve ıslahcılarına damızlık materyalı sağlıyacak kadar kaynak teşkil etmektedir. Ayrıca Türkiye diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi meyvecilik yönünden de bir gen merkezi durumundadır.

  Türkiye'de yetişen önemli standart meyve çeşitleri şunlardır:

  Elmalar: Grafenştayn Kırmızı Astrahan Amasya Hüryemez Kanada renet Karasakı Kombiyuti Starking Golden Ferik elması ve Demir elma.
  Ayvalar: Ekmek Karaali Şeker gevrek Tekkeş ve Limon ayvası.

  Erikler: Burbank Frenk Formoza Klimaks Köstendil Redayç Santaroza ve Üryani eriği.

  Fındıklar: Badem fındık Sivri fındık Tombul fındık.
  Fıstıklar: Uzun fıstık.
  İncirler: Akçe inciri Göklop inciri Sarılop inciri.

  Kayısılar: Çöloğlu Derande Hacıhaliloğlu Luvizet Nansi Pavyo Şam Şekerpare Tokaloğlu.

  Kirazlar: Cemal Dalbastı Karabodur Napolyon Sultani Turfanda Kara kiraz.
  Vişneler: Kütahya vişnesi Macar vişnesi.

  Şeftaliler: Mayıs çiçeği Amisten şeftalisi Karmen şeftalisi Gürcü güzeli Elberta Alyanak hülü Hale Leyt elberta Kromel aktober Tüysüz şeftali.

  Portakallar: Şeker portakalı Alanya portakalı Yafa portakalı Vaşington ve Valansiye portakalı.
  Mandalinalar: Yerli mandalina Rize mandalinası.
  Limonlar: Lamas limonu Yediveren limonu.

  Narlar: Tirbeyi narı.

  Meyvecilik Tekniği:
  Bahçe yerinin seçimi: Başarılı bir meyvecilik yapabilmek ve kuruluşta yapılacak hataların zararlarını uzun yıllar çekmemek için bahçe tesis edilecek yerin seçiminde şu hususlara dikkat edilmesi gerekir:

  Çevre şartları (Ekoloji): Bahçe yerini seçerken ekoloji şartlarının yani çevrenin iklim ve toprak şartlarının yetiştirilecek meyve üzerine olan uygunluk derecesinin incelenmesi çok önemlidir.

  Mesela GüneydoğuAnadolu'da elma erik yetiştirmek istenildiği zaman kuzeye bakan ve 1000 metreden yüksekçe vadiler; fıstık badem kayısı yetiştirilmek istendiği zaman kuzeyden başka yönler ve Özellikle batı yönleri ile 600-1000 metre arasındaki yükseklikler; zeytin incir nar yetiştirilmek istendiği zaman güneye bakan alçak doğu ve kuzeyi kapalı vadiler seçilir.

  Ege bölgesinde soğuk ılıman iklim meyve türleri yetiştirilmek istendiği zaman 1000 metre yükseklikler ve tercihan kuzeyler; zeytin incir için alçak yerler ve güney ve batı yönler seçilir.

  Orta Anadolu'da soğuk ılıman iklim türleri için kuzeye bakan dar vadiler sıcak ılıman iklim türleri için güney vadiler seçilir.

  Ekonomik şartlar: Bahçe yerini seçerken ekonomik şartları bakımından dikkat edilecek hususların başında ulaştırma ve pazar durumları gelir. Mahsülün taze olarak piyasaya sunulması halinde ulaştırma şartları bakımından çok dikkatli ve hesaplı olmak icap eder. Bundan başka; incir üzüm şeftali kayısı gibi meyvelerin taze olarak geniş ölçüde ihraç için yetiştirilmeleri arzu edildiği takdirde ihraç merkezlerinde soğuk hava depoları ve soğuk hava tertibatlı ulaştırma vasıtalarına ihtiyaç vardır.

  Meyvecilikte toprağın özellikleri: Her toprakta verimli bir meyvecilik yapılamaz. Çünkü meyve ağaçlarının her birinin kendine has özel istekleri vardır. Genel olarak derin nemli ve fazla su tutmayan kolay işlenebilen ve humusça zengin topraklar meyvecilik ziraati için elverişli topraklardır.

  Meyve ağaçlarının kökleri türüne ve iklimine göre 1-8 metre derine gittiğinden meyvecilikte toprak derinliğinin büyük önemi vardır. Genel olarak armut kiraz ceviz gibi derin köklü ağaçlar için en az 2 metre; ayva elma erik gibi yüzlek köklü ağaçlar içinse en az 1 metre kalınlığında bir toprak tabakasının bulunması lazımdır.

  Bahçe toprağını seçerken taban suyunun yüksekliğine de dikkat etmek gerekir. Taban suyu bir metreden daha yukarı yükselen yerlerde meyvecilik yapılmaz.

  Elma erik ayva gibi yüzlek köklü ağaçlar için taban suyunun en çok bir metrede; armut vişne şeftali gibi ağaçlar için 2 metrede; kayısı badem ceviz gibi ağaçlar için 3-5 metrede olması lazımdır.

  Meyvelik kurulacak topraklarda toprağın asitliği de çok önemlidir. Meyve ağaçlarının çoğu en iyi 6-8 pH derecesinde gelişir. Asitliği hafif topraklarda vişne fındık kestane frenküzümü ahududu daha iyi gelişir. Bu topraklarda kireci seven kiraz kayısı badem zeytin gibi meyve ağaçları yetişmez.

  Meyvecilikte çoğaltma usulleri: Meyvecilikte çoğaltma iki yolla yapılır:

  1. Eşeyli (Generatif) çoğaltma: Generatif çoğaltma tohumla üretme şeklidir. Süs ve orman ağaçlarının çoğu tohumla üretilir. Buna karşılık meyve ağaçları genellikle vegatif yoldan çoğaltılır. Çünkü tohumla üretildikleri zaman yozlaşırlar. Tür ve çeşit özelliğini kaybederler.

  2. Eşeysiz (Vegatif) çoğaltma: Meyve ağaçlarının kök sürgünleri daldırma çelikler ve aşı ile üretilmesidir. Meyve ağaçlarından kök dal sürgün göz gibi vegatatif organların köklenme özelliği gösterenler kendi kökleri üzerinde yetiştirilebilirler. Fındık zeytin incir ayva erik ve bazı elma ve armut türleri gibi. Vegatatif organları köklenme özelliğinde olmayan veya geç köklenenler aşı ile çoğaltılır. Fıstık badem ceviz elma armut turunçgiller gibi.

  Meyvecilikte dikim: Meyve ağaçlarında dikim genel olarak üç şekilde yapılır.

  1. Kare şeklinde dikim: Bu şekilde ağaçlar bir karenin dört köşesine dikilir. Bu durumda gerek sıra aralarında ve gerek sıra üzerlerinde mesafeler aynı olur. Kapama bahçeler için en uygun ve en çok kullanılan bir dikim şeklidir. Çünkü hem ağaçların kökleri ve taçları iyi büyür ve hem de toprağın çiftle ve motorlu vasıtalarla iki taraflı olarak çaprazına işlenmesi kolay olur.

  2. Dikdörtgen şeklinde dikim: Bu şekilde ağaçlar bir dikdörtgenin köşelerine düşer yani ağaçların mesafeleri sıra aralarında sıra üzerlerinden daha geniştir. Bu dikim şekli ara ziraati yapılan yerlerde uygulanır.

  3. Üçgen şeklinde dikim: Bu şekilde ağaçlar kenarları birbirine eşit bir üçgenin köşelerine dikilir. Böylece ağaçların birbirlerine olan mesafeleri her yandan tamamiyle eşit olur. Ağaçlarda en sık dikimi sağladığı için yerden en fazla faydalanmayı mümkün kılar. Toprağı kıymetli olan yerlerde özellikle kurak bölgelerdeki sulu bahçelerde kuraklığa hassas çeşitler için tercih edilen bir dikim şeklidir.

  Dikim zamanları: Meyve ağaçlarının en uygun dikim zamanı kış uyuma devreleridir. Yani yapraklarını döktükten sonra ilkbaharda tekrar su yürüyünceye kadar geçen zamandır.

  Akdeniz kıyı bölgesi gibi kışın don yapmayan bölgeler dışında Türkiye'nin bütün diğer bölgelerinde en uygun dikim zamanları sonbahar ve erken ilkbahardır. Yani don tehlikesinin olmadığı zamanlardır. Kışları fazla ve şiddetli don yapmayan yerlerde sonbahar dikimi tercih edilmelidir.

  Dikim aralıkları: Meyve bahçesi kurarken ağaçlara verilecek dikim aralıkları ilerde ağaçlar normal büyüklüklerini aldıkları zaman sıklaşmayacak ve normal kalacak şekilde olması lazımdır. Fazla sık dikilen bahçelerde ağaçlar iyice güneşlenmediğinden dallar pişkinleşemez.

  Ağaçlara verilecek dikim aralıkları iklim şartlarına toprağın kuvvetine dikilecek fidanın tacının şekline ve kalemin büyüme gücüne göre değişir. Muhtelif boyda yetiştirilen meyve türleri için ağaçlar arasında bırakılması lazım gelen mesafeler cetvelde gösterilmiştir.

  Meyvecilikte gübreleme: Meyvecilikte bol ve kaliteli meyve elde etmek ve meyve ağaçlarının verimlilik sürelerini uzatmak için düzenli bir gübrelemeye ihtiyaç vardır.

  Gübrelemede genel olarak organik ve anorganik (ticaret) gübreleri kullanılır. Ahır gübresi çürüntü (komposto) ve yeşil gübre başlıca organik gübreleri teşkil ederler.

  Meyve bahçelerinin gübrelenmesinde bu organik gübreler her zaman yeterli olmaz toprağın besin ihtiyacını karşılamak için ticaret gübrelerine de ihtiyaç vardır.

  Ticaret gübreleri ihtiva ettikleri besin maddelerine göre azotlu fosforlu ve potaslı olmak üzere üç ayrı gruba ayrılır.

  Azotlu gübrelerden amonyum nitrat içinde % 35 azot ihtiva eder. Dönüme 18-20 kg kullanılır. Bütün topraklara iyi gelir.

  Amonyum sülfat içinde % 20 oranında azot bulunur. Dönüme 20-40 kg kullanılır.

  Kalsiyum nitrat % 155 azot ihtiva eder dönüme 20-50 kg kullanılır.

  Sodyum nitrat (Şili güherçilesi) ise % 16 azot ihtiva eder kireçli topraklarda kullanılır.

  Fosforlu gübrelerden süperfosfatın içinde % 18 oranında fosfor asidi vardır. İlkbaharda dönüme 15-25 kg olarak verilir.

  Tomas unu ise içinde % 16-18 oranında fosfor asidi ihtiva eder kireci az asitli topraklarda dönüme 20-30 kg olarak kullanılabilir.

  Potaslı gübrelerden kaynıt içinde % 12-15 potas bulunan bir ham potas taşı olup dönüme 40-60 kg kullanılır. Sonbaharda verilir.

  Potasyum sülfat % 48-50 potas ihtiva eder dönüme sonbaharda olmak üzere 27-40 kg verilir. Potas tuzlar ise % 30-40 potas ihtiva eder dönüme 20-40 kg olarak kullanılır.

  Meyve bahçelerinin gübre ihtiyacı iklim ve toprak şartlarına çeşitli ağaçların özel isteklerine işletme şekillerine ağaçların yaş ve mahsül durumlarına göre değişiklik gösterir.

  Meyvecilikte hasat: Hasat olgunlaşmış meyvenin ana bitkiden koparılmasıdır. Meyve hasadında en önemli nokta maksada uygun hasat zamanını tayin etmektir. Bu ise meyvenin tür ve çeşit özelliğine pazar durumuna ve değerlendirme şekline göre değişir. Burada temel prensip mümkün olduğu kadar çeşit özelliğine mahsus lezzet ve kokunun meyvede belirdiği ve en yüksek randıman alınabileceği bir zamanda hasadı yapmaktır.

  Hasat geç yapılırsa meyvelerin dayanma kabiliyeti azalır çabuk yumuşar ve kepeklenir buna karşılık erken hasadın da mahzurları vardır. Bu durumda meyveler anbarda buruşur ağırlıklarını kaybeder kalitesi düşük olur ağaçlarda randıman düşer kabukta çürüklük nisbeti artar.

  Hasat zamanını tayin etmede çeşitli usuller vardır. Fakat bunlardan en iyisi meyvelerin rengine ve etine bakarak bu zamanı tayin etmektir.

  Hasat meyveleri teker teker elle kopararak yapılır. Fakat meyveleri saplarıyla birlikte koparmaya örselememeye ve aynı zamanda meyve dallarında zarar yapmamaya dikkat edilmelidir. Üzeri puslu olan meyvelerin güzelliğini gidermemek için mümkün olduğu takdirde toplarken saplardan tutulmalıdır.

  Hasatta hasat merdivenleri hasat sepetleri veya çantaları çengelli sırık makas çeşitli taşıma kapları ve vasıtaları kullanılır.

  Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş