SERA NEDİR

Doğal çevre koşullarınn uygun olmadığı mevsimlerde yada yörelerde bitkilerin yetiştirilmesi için uygun koşulların yapay yollarla yaratıldığı üstü ışık geçiren örtüyle kaplı ortamlara sera denilir.

SERA MEKANİZASYONU HANGİ KONULARI İŞLER

Sera hava koşullarının düzenlenmesiyle ilgili mekanizasyon uygulamaları:
1. Sera ısıtması
2. Sera aydınlatması
3. Sera havalandırması
4. Sera serinletmesi
Serada bitki yetiştiriciliğiyle ilgili mekanizasyon uygulamaları:
1. Toprak hazırlığı
2. Ekim ve dikim
3. Bakım işleri
4. Tarımsal mücadele
5. Toprak yerine geçen yetiştirme ortamlarının hazırlanması
6. Sulama
7. Hasat ve sonrası işlemler

FAR ’ nedir: Ülkemiz dünya üzerinde bulunduğu enlem kuşağı (36 – 42 kuzey) nedeniyle genellikle bitki yetiştirmeye yeterli doğal Fotosentetik Aktif Radyasyon (FAR) alabilmektedir. Bu nedenle ülkemizde seracılığın en önemli sorunu ısıtma sistemleridir bu sorun sera için %25 – 60 maliyet çıkarır.

SERA TİPLERİ:

Seranın kullanım amacı:
* Ticari üretim
* Öğretim
* Araştırma
* Sergileme
* Özel ilgi
Sera işletmesinin mekanizasyon olanakları
* İşletmenin mali gücü
* Sera işletmesinin gelecekte yetiştirmek istediği bitki ve bunlara ait istekler
Seranın yapı özellikleri
* Seranın iskeleti
* Sera çatı ve duvarlarının eğimi
* Seranın örtü malzemesi
* Havalandırma ısıtma ve serinletme düzenleri
Yukarıdaki ususları dikkate alınarak yapılan seralar kendi aralarında:
A. Büyüklüklerine göre seralar
*Büyük seralar 1000 m2 taban alanı 50 – 100 m boy
*Orta seralar 100 – 1000 m2 taban alanı 25 – 50 m boy
*Küçük seralar 100 m2 taban alanı 2 – 20 m boy
B. Kuruluş sekillerine göre seralar.
* Tek
* Bitişik
* Blok
* Kule