TARLA BİTKİLERİ

3.2.1.1.1. TAHILLAR


Ülkemizde tahıl üretimi tarım sektörünün olduğu kadar genel ekonomimizin de temelini oluşturmaktadır. Tahıl üretimi oldukça geniş bir üretici ve tüketici kitlesini ilgilendirmektedir. Tahıl üretimi öncelikle nüfusumuzun beslenmesi yönünden büyük önem taşımaktadır.


Buğday arpa çavdar yulaf ve mısır tahıllar içinde büyük önem taşıyan bitkilerdir. 1997 yılında 295 milyon ton tahıl üretimi gerçekleşmiştir. Belli başlı tahıl ürünlerimizin gelişimi tablo(.........) de gösterilmiştir. Buna göre;
Ülkemizde üretimi yapılan tahıl ürünleri içerisinde en büyük paya buğday sahiptir. 1997 yılı itibariyle 934 milyon hektar alanda buğday ekimi yapılmış olup 1865 milyon yon üretim gerçekleştirilmiştir. Hektara ortalama 1997 kg verim elde edilmektedir. Yıllar itibari ile ekilen alanda değişiklik görülmemektedir. Üretimde dalgalanmalar görülmesine rağmen ortalama hektara 2000kg civarındadır.

Buğdaydan sonra ikinci sırayı arpa üretimi almaktadır. 1997 yılı itibari ile 37 milyon hektar alanda üretim yapılmıştır. 82 milyon ton üretim elde edilmiş olup hektara 2216 kg verim elde edilmiştir. Yıllar itibari ile ekim alanında bir değişme görülmemektedir. Verim ise ortalama 2000-2200 kg arasında gerçekleşmektedir.

Çavdar yetiştiriciliğinde ise 1997 yılı itibari ile 147 bin hektar ekilen alana sahiptir. Üretim ise 235 bin tondur. Hektara 1600 kg verim elde edilmiştir. Yıllar itibariyle bakıldığında 1987 yılından itibaren ekilen alanda azalış görülmesine rağmen üretimde büyük çapta bir değişme görülmektedir. Verim ise 1500 kg.’ da 1600 kg doğru bir artış görülmektedir.

Mısır üretiminde ise 1997 yılında 545 bin hektar alanda üretim yapılmaktadır. 208 milyon ton üretim gerçekleşmiştir. Mısırda hektarda 3817 kg verim elde edilmiştir.

3.2.1.1.2. ENDÜSTRİ BİTKİLERİ


Ülkemizde en fazla tarımı yapılan başlıca endüstri bitkileri pamuk tütün ve şekerpancarıdır. 1997 yılı verilerine göre toplam endüstri bitkileri üretimi 195 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimdeki artış özellikle şekerpancarı üretimindeki bitkileri gelişmeden kaynaklanmıştır.

Ülkemizde üretilen diğer endüstri bitkileri kenevir haşhaş anason ve ketendir. Belli başlı endüstri bitkileri ürünlerin gelişimi tablo (5678) de gösterilmiştir.


Pamuğu ele aldığımızda ülkemiz pamuk üretimi bakımından elverişli şartlara sahiptir. Özellikle Akdeniz Ege Güneydoğu ve bir kısım Doğu ve Orta Anadolu illerinde pamuk ekimi yapılmıştır. Üretim ise 831 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibari ile gelişimini inceleyecek olur isek ekilen alanlarında ve üretim miktarlarında değişiklikler görülmektedir. Yıllar itibarı ile ekim alanlarında ve üretimdeki azalmaların nedeni kütlü pamuk için tespit edilen alım fiyatlarının üreticilerin emeğini karşılayacak seviyede belirlenmemesi ve ürün bedellerinin çiftçilere zamanında ödenmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kütlü pamuk alım fiyatı ile ürün bedellerinin üreticilere ödenmesi konuları pamuk tarımımızın geleceği ve ülke ekonomimiz bakımından büyük önem taşımaktadır.

Şekerpancarı üretimini ele aldığımızda şekerpancarı ülkemiz ekonomisine çok yönlü katkılar sağlayan bir ürünümüzdür. Şekerpancarı tarımı çiftçimize modern tarımı öğretmiştir. Tarımda münavebenin yerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Öğretilen modern tarım teknikleri ile birim alandan elde edilen verim artmıştır.

Gerek şekerpancarı üretimi aşamasında gerekse şeker üretimi aşamasında insanlarımıza istihdam imkanları yaratmaktadır. 1997 yılı itibari ile 472 bin hektar alanda üretim yapılmıştır. Üretim ise 184 milyon ton gerçekleşmiş olup verim ise hektara 38928 kg olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibari ile uygulanan fiyat ve destekleme politikalarına bağlı olarak üretimde önemli dalgalanmalarla görülmektedir. Verim ise seneler itibari ile hektara veride dalgalanmalar meydana gelmiştir.
Tütünü ele aldığımızda 1997 yılında 289 bin hektar alanda ekimi yapılmaktadır. 286 bin ton üretim yapılmış olup hektara 991 kg verim elde edilmiştir. 1993 yılına kadar ekilen alan ve üretim miktarında artış olmasına rağmen bu yıldan sonra belirgin azalışlar göstermektedir. Son yıllarda yine artış görülmektedir. Uygulanmış olan politikalar nedeniyle tütün ekişinde azalmalar görülmektedir.

3.2.1.1.3 SEBZELER

1997 yılı verilerine göre ülkemizde 187 milyon ton sebze üretimi yapılmıştır. Toplam bitkisel üretimin %205’ ini sebze üretimi oluşturmaktadır.


Üretilen sebzenin %854’ ü meyvesi yenen sebzelerden oluşmakta %77’ si yaprağı yenen sebzeler %31 baklagil sebzeler ve % 38’ i soğansı yumru ve kök sebzelerinden oluşmaktadır. En fazla üretimi yapılan sebzeler ise kavun-karpuz domates biber patlıcan kabak soğan ıspanak hıyar ve fasulyedir.

1997 yılı itibari ile kavun karpuz üretimi 55 milyon domates üretimi 66 milyon ton sivribiber 800 bin ton dolmalık biber 330 bin ton kabak 317 bin ton patlıcan 847 bin ton ıspanak 181 bin ton soğan 235 bin ton fasulye 450 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

3.2.1.1.4. YAĞLI TOHUMLAR


Ülkemizde en önemli sorunlardan biri bitkisel yağ açığıdır. Yıllardan beri izlenen destekleme politikalarına rağmen yağlı tohum üretiminde istenilen gelişme sağlanamamıştır. Bunun başlıca nedeni uygulanan fiyat politikaları ve hatalı ithalat politikalarıdır. Ülkemizde tarımı yapılan yağlı tohumlar başta ayçiçek olmak üzere pamuk soya fasulyesidir. Bu bitkileri susam haşhaş kendir yerfıstığı aspir ve kolza gibi bitkiler izlemektedir.


Ayçiçeği ülkemizin önemli yağlı tohum bitkilerinden birisi olduğu gibi yağ sanayiimizin de en önemli hammaddesidir. Ülkemiz yeğ açığının büyük bir kısmının ayçiçek yağı karşılamaktadır. Kabuklu ayçiçeği tohumunda %51 oranında yağ bulunmaktadır. Ülkemiz sahip olduğu ekolojik özellikler nedeniyle bitkisel yağ üretimindeki büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu imkanlara rağmen üretim yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bunun nedenle ülkemizde zaman zaman bitkisel yağ sıkıntısı çekilmekte ve yağ ihtiyacı ithalatla karşılanmaktadır. Ülkemizin döviz kaybının önlenmesi ve mevcut üretim potansiyelinin değerlendirilerek bu üretim dalının ülke ekonomisine olan katkısının arttırılması bakımından yağ bitkileri üretiminin geliştirilmesi zorunudur.

1997 yılı itibarı ile 560 bin hektar alanda üretim yapılmıştır. Üretim 900 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Hektara düşen verim ise 1607 kg olarak gerçekleştirilmiştir.

Çiğit pamuğun tohumu olup gıda sanayiinde bitkisel yağ üretiminde kullanılır. 1997 yılı verilerine göre 721 bin hektar alanda üretim yapılmıştır. 119 milyon ton üretim gerçekleştirilmiş olup hektara 1653 kg verim elde edilmiştir.

Susam ise 1997 yılı itibari ile 68 bin hektar alanda üretim yapılmıştır. 28 bin ton üretim elde edilmiştir ve hektara verim 412 kg olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizde üretilen taş çekirdekli meyveler ise zeytin kayısı şeftali kiraz erik zerdali vişne kızılcık ve iğdedir. Üretim miktarı ve ekonomik önem bakımından başta gelen meyveler zeytin kayısı şeftali ve kirazdır.
Yağlık ve sofralık olarak yararlanılan zeytin hem yüksek besin değeri olması hem de iç ve dış ticaretimize konu olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bugün ülkemizde Marmara Ege Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sayıları 40000’ i aşan üretici ailesi geçimini zeytinden sağlamaktadır. 1997 yılı itibari ile yağlık ve sofralık toplam 520 bin ton 1998 yılı itibari ile sırasıyla üretim miktarları; kayısı 270 bin ton şeftali 255 bin ton kiraz 215 bin ton erik 200 bin ton zerdali 36 bin ton vişne 120 bin ton kızılcık 13 bin ton ve son olarak da iğde 5500 ton olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemiz sahip olduğu iklim ve ekoloji bakımından bazı tropik meyveler dışında bir çok meyvenin yetiştirilmesine elverişlidir. 1997 yılı verilerine göre ülkemizde üretilen meyve miktarları 119 milyon tondur. Üretim miktarı bakımından en çok üretilen meyveler başta üzümsü olmak üzere sırasıyla yumuşak çekirdekliler turunçgiller ve sert kabuklulardır.


Sert kabuklular fındık antepfıstığı ceviz kestane ve bademdir. Bunların üretim miktarlarını sıra ile incelemeden önce fındık ve antepfıstığı hakkında biraz bilgi vermek gerekmektedir.


Ülkemiz fındık üretimi bakımından elverişli ekolojik şartlara sahip olduğu gibi ülke ekonomimize de önemli bir yer işgal etmektedir.


Fındık ülkemizin gerek üretim gerekse ihracat yönünden dünya piyasalarında hemen hemen tek başına hakim olduğu veya olabileceği nadir ülkelerden biridir. Ülkemiz dünya fındık üretiminin takriben %65-70’ ini Dünya fındık ihracatının ise %70-80’ ini tek başına sağladığı gibi ayrıca bu sayısal üstünlüğü yanında Dünya’ nın en kaliteli fındıkları ülkemizde yetiştirilmektedir. Üretim miktarına göz attığımızda seneler itibarı ile dalgalanmalar yaşandığı görülmektedir ve 1997 yılında toplam fındık üretimi 410 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 1998’ de 580 bin tona çıkmıştır.

Antepfıstığı ise fındıktan sonra dünya üretiminde etkili olduğumuz diğer bir ürünümüzdür. Dünya üretiminin %10’ u ülkemizde üretilmektedir. 1997 yılı itibari ile 70 bin ton gibi bir üretim gerçekleşmiştir ve bu rakam geçmiş senelere göre çok yüksek bir rakamdır.

Cevizde ise şu seneler itibarı ile pek fazla bir değişiklik olmamıştır ve 1997 yılı itibari ile üretim 115 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir.

Kestanede ki durum ise; seneler itibarı ile hemen hemen üretim bakımından 1985 yılındaki üretim miktarı 1997 yılı itibarı ile 61 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir.
Badem ise 1997 yılı itibari ile 33 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Yumuşak çekirdekliler ise elma armut muşmula ayva ve yenidünyadır. Bu ürünlerden en çok üretilen ve ekonomik öneme sahip olan ürünler armut ve elmadır.


1997 yılı itibari ile sırası ile üretim miktarları; elma 25 milyon ton armut 400 bin ton ayva 95 bin ton muşmula 5 bin ton ve yenidünya 10 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Üzümsü meyvelerde ise ülkemizde üretimi yapılanlar; nar dut incir keçiboynuzu trabzonhurması çilek muz ve üzümdür. Bu ürünler içinde en çok tüketilen ve ekonomik önemi olan meyveler incir ve üzümdür.


1997 yılı itibarı ile üretim miktarları sırası ile; üzüm 37 milyon ton incir 243 bin ton nar 56 bin ton dut 73 bin ton keçiboynuzu 14 bin ton trabzonhurması 10 bin ton çilek 110 bin ton muz 28 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Turunçgil üretimi ülkemizde Ege Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yapılmaktadır. Turunçgil içinde portakal mandalina limon greyfurt ve turunç girmektedir. 1997 yılı üretim miktarlarındaki gelişim ise sırası ile portakal 740 bin ton turunç 3 bin ton greyfurt 55 bin ton limon 270 bin ton ve mandalina 365 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir.


3.2.2. HAYVANSAL ÜRETİM


Meral alanlarımızın %50’ sini işlemeli tarıma açıp kaba yem açığımızı giderek arttırmamıza ve hayvanlarımızı yeterince besleyemememize ırk ıslahında belirlenen hedefleri yakalayıp hayvansal ürünlerimizi yeterince arttıramamamıza rağmen hayvancılık sektörümüz; 1980’ li yıllara gelinceye kadar bir yandan halkımızı yeterince besleyebilmiş diğer yandan ihracat yoluyla ekonomimize önemli katkılar sağlamıştır.


3.2.2.1. TÜRKİYE’ DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ (BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK)

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği denildiğinde genellikle sığır ve manda yetiştiriciliği anlaşılır. Bu türlere bazen at ve deve de eklenebilir. Burada gerek Türkiye gerekse Dünya için üretim değeri bakımından önemi dikkate alınarak sadece sığır türü üzerinde durulacaktır. Bunun yanında da manda ile ilgili de bilgiler olacaktır.


Türkiye’ de sığırcılığın gelişimi pek çok nokta dikkate alınarak irdelenebilirse de sayısal değişim dikkate alınacak noktaların ilkidir. Bu değişimi ve bunun ne ifade ettiğini açıkça ortaya koyabilmek için sığır diğer türlerle bir arada değerlendirilmiştir. Bu amaçla (tablo........)’ da incelendiğinde Türkiye hayvan varlığında oldukça önemli ve dikkat çekici değişmeler olduğu anlaşılmaktadır.
Bu tablodan şu sonuçları çıkartabiliriz.

Keçi ve Manda varlığı 1928 yılı sayısının altına inmiştir.
1990 yılından itibaren sığır hariç bütün türlerde sayısal azalma devam etmektedir.

Sığır varlığında özellikle son yıllarda önemsenmeyecek düzeyde değişmeler meydana gelmiştir.

1997 yılı itibari ile toplam sığır baş sayısı 1118 milyon adettir. Bunu takiben
Manda 194 bin At 345 bin’ dir.

3.2.2.2. TÜRKİYE’ DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ


Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin Türkiye ekonomisinde özel bir önemi vardır. Toplam et üretiminin %2475’ i süt üretiminin %1235’ i deri üretiminin %6318’ i koyun ve keçiden sağlanır. Son yirmi yıldır bu üretim dallarında uygulanan olumsuz ekonomi politikaları ve diğer kimi etmenler koyun ve keçi sayısında önemli düşüşleri ve üretimde gerilmeleri ortaya çıkarmıştır.


Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği genel olarak zayıf meralar ile nadas anız ve bitkisel üretime uygun olmayan alanları değerlendirerek et süt yapağı kıl ve deri gibi ürünlere dönüştüren bir üretim etkinliğidir. Türkiye’ nin doğal kaynaklarının özellikle kırsal kesimdeki halkının tüketim alışkanlıkları gibi etmenler küçükbaş yetiştiriciliği için uygun bir ortam yaratmıştır.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin bu önemine karşılık son yıllarda koyun ve keçi sayısında önemli düzeylerde gözlemlenen düşüşler üretimde gerilemelere neden olmuştur. Bu durumun nedenleri arasında; işletmelerin küçük dağınık ve örgütsüz oluşu bunun sonucu olarak girdilerin alımında olduğu gibi ürünlerin pazarlanmasında sömürüye açık olmaları var olan koyun ve keçi ırklarının verim düzeylerinin yetersizliği ve beslenmenin giderek zayıflayan meralara dayanması kısaca verimliliğin düşük olması bu nedenle diğer hayvan türleri ile yarışamaması koyun ve keçiye göre diğer hayvan türleri ile ilgili desteklemelerin çok yüksek düzeyde olması ve bu yapısal ve ekonomik etmenlere bağlı olarak yeni üretim teknikleri ve teknolojinin en alt düzeyde kullanılması gibi konular sayılabilir.

Türkiye’ de 1997 yılı itibarı ile koyun 302 milyon keçi ise 83 milyon adettir.

Türkiye’ de toplam işletmelerin yaklaşık %657’ sinde (29 milyon) büyükbaş hayvan yetiştiriciliği %295’ inde (12 milyon) küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Koyunculuğun yapıldığı işletme sayısı 1017380 ile %25’ lik bir pay almaktadır. Tüm işletmeler içinde kıl keçisi yetiştiriciliği yapan işletme sayısı 356937 ile %88 tiftik keçisi yetiştiriciliği yapan işletme sayısı 40025 ile %1’ lik bir yer tutmaktadır.

Türkiye’ de mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvanların durumları tabloda incelenmiştir.

3.2.2.3. TÜRKİYE’ DE KANATLI HAYVAN (TAVUK-HİNDİ) YETİŞTİRİCİLİĞİ


1960’ lı yıllara kadar küçük aile işletmelerinde geleneksel köy tavukçuluğu şeklinde bir uğraş alanı olan kanatlı hayvan yetiştiriciliği Türkiye Kalkınma vakfının ülkemizde başlattığı sözleşmeli tavuk yetiştiriciliği modeliyle yeni bir küme kazanmış ve 20-25 yıl gibi kısa bir sürede inanılmaz bir atılımla bugün gerek kullandığı teknoloji gerekse ürettiği ürünlerin kalitesi itibari ile gelişmiş batı ülkeleri ile türkiye beyaz et üretimi 471 bin ton olarak gerçekleştirmiştir ve aynı yıl itibari ile yumurta üretimi 121 milyon adet olarak gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler tablo(......)’ da belirtilmiştir.


3.2.2.4. TÜRKİYE’ DE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN GELİŞİMİ


İlk olarak et üretimini incelediğimizde seneler itibari ile dalgalanma olduğu görülmektedir. 1997 yılı itibari ile toplam et üretimi 517 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir. Sütün gelişimine baktığımızda yıllar itibari ile üretim miktarında artış olduğu gözlenmektedir. 1997 yılı itibari ile toplam süt üretimini 10 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Deri üretimine baktığımızda seneler itibari ile azalış görülmektedir. 1997 yılı itibari ile deri üretimi 8 milyon adet olarak gerçekleştirilmiştir. 1985 yılında toplam deri adedi 13 milyon iken 1997 yılında 8 milyona düşmüştür. Yapağı üretimi ise 1988 yılına kadar artış göstermiş ve 1989 yılından sonra azalmaya başlamıştır. 1997 yılı itibarı ile yapağı üretimi 45 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Kıl üretiminde ise seneler itibari ile hemen hemen fazla bir değişiklik olmamıştır ve 1997’ de kıl üretimi 3 bin olarak gerçekleşmiştir. Tiftik üretimi azalma eğilimindedir ve 97 yılı itibari ile 700 ton olarak gerçekleşmiştir. Bal üretimi seneler itibari ile artış göstermiştir. 1997 yılı itibari ile toplam 63 bin ton bal üretimi gerçekleştirilmiştir. Balmumu üretimi ise 1997 yılı itibari ile 3 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir. Yumurta üretiminde ise seneler itibari ile belirgin bir artış göstermiştir ve 1997 yılı itibari ile 121 milyon yumurta üretimi gerçekleştirilmiştir.