Metindeki Bütün "F" Harflerini Sayınız..


FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS... ...
(Aşağıya Bakınız)

Kaç Tane?
..................... 3 ?

Yanlış metinde 6tane var şaka değil!

Yeniden Okuyun!


Altında yatan gerçek aşağıdadır:


Beyin "of" Sözcüğünü Süzemez

İsterinanın ister inanmayın!
Geri dönüp tekrar bakın!

İlk Seferde 6 "f' Bulanlar “ÜstÜn Zekali” 3 “normal” 4 “nadİr”dİr.