Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ve neden?

a)Aşağıdakilerin hepsi doğrudur.
b)Tüm şıklar yanlıştır.
c)h şıkkı doğrudur.
d)b şıkkı doğrudur.
e)Aşağıdakilerin hepsi doğrudur.
f)Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.
g)h şıkkı yanlıştır.
h)Yukarıdakilerin hepsi yanlıştır.