Matematik İle İlgili Bulmacalar ve Cevapları

1-Uzadıkça kısalan şey nedir?

2-Ali sepetteki elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ayşe'ye; sonra kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ahmet'e ve yine kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı da Hasan'a veriyor Sonuçta sepette sadece bir elma kaldığına göre başlangıçta kaç elma vardı?
Not: Elmalar bölünmeden paylaşılıyor

3- Bir avcı otobüse binmek ister Yalnız otobüse boyutları en fazla 1mt olan eşyalar alınmaktadır Avcının tüfeği ise 15 mtdir Tüfeğin şeklini bozmamak şartı ile otobüse nasıl biner?

4-Bir tabakta 7 tane portakal var Bu portakalları 7 çocuğa birer tane bütün portakal vererek paylaştırın ve hâlâ tabakta bir portakal kalsın?

5- Dünyanın çevresini ekvatordan geçecek şekilde bir ip ile bağladığımızı kabul edelim(yaklaşık 40 bin km) Bu ipi her noktadan 1mt havada tutabilmek için ne kadar daha ip ilave etmeliyiz?

6- 6 adet kibrit çöpü ile 4 adet 'eşkenar üçgeni' nasıl elde edebiliriz?

7- Bir duvarın üzerinde 5 adet kuş duruyor O sırada oradan geçmekte olan bir avcı tüfeğini ateşleyip ikisini vuruyor geriye kaç kuş kalır? (Cevap 'hiç' değil)

8- İki kişi yolda karşılaşıyorlar Küçük olan Büyüğün öz oğludur Ancak büyük olan küçüğün babası değildir Bu nasıl olur?

9- Bir çocuk 7 elmanın ikisi hariç hepsini yerse kaç elma kalır?

10- Bir satranç tahtasında kaç tane 'kare' vardır? ( 64 değil !)

11-
Yılın kaç ayında 'otuz' gün vardır?
12- Ali ile Veli 100 metre yarışı yapıyorlar Ali Veli'yi 5 metre farkla geçiyor Yani Ali yarışı bitirdiğinde Veli 95 metrededir Tekrar yarışmaya karar veriyorlar Fakat bu sefer Ali başlangıç çizgisinden 5 metre geriden başlıyor Aynı hızla koştuklarını kabul edersek bu yarışı kim kazanır?

13- B - İ - Ü - D - ?
Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir?

14- A B C D VE E birbirlerinden ve sıfırdan farklı tamsayılardır
ABCDE x 4 = EDCBA ise A=? B=? C=? D=? E=?

15- 2 + 2 + 2 = 244 Bir işareti değiştirerek eşitliği sağlayın

16- Bir tüccar sattığı mala %10 zam yapar Ancak zamdan sonra satışlar düşmeye başlar Fiyatı yeni fiyatın %10 altına çeker İlk duruma göre kârda mıdır zararda mıdır?

17- Üç kedi üç fareyi üç dakikada yakalarsa dokuz kedi dokuz fareyi kaç dakikada yakalar?

18- 2 - 8 - 18 - 32 - 50 - ?

19- Bir tartı aletinde iki kutu ayrı ayrı tartılıyor İlk kutu 5kg ikinci kutu da 6kg geliyor İki kutu beraber tartıldığında ise ibre 12kg'ı gösteriyor Yanlış tartıldığı belli olan kutuların gerçek ağırlıkları nedir?

20- Bir kalem ve bir silginin toplam fiyatı 110 TL'dir Kalem silgiden 100 TL daha pahalı olduğuna göre herbiri kaçar liradır? (Cevabı akıldan veriniz)


CEVAPLAR:

1- Hayat veya Ömür
2- 15 elma
3- Avcı tüfeğini boyutları 1 mt olan bir kutuya koyar Küpün en uzak iki köşesinin uzunluğu yaklaşık 173 mt dir 4- Son ıÜü
4- Son kalan çocuğa portakal tabakla birlikte verilir
5- 628 mt Çapı 40bin km olan bir daire düşünürsek yarıçapı sadece 1 mt arttırmamız gerektiği anlaşılır (Çevre=2pr ise r yerine (r+1) yazılır O da 2p farkeder)
6- Üçgen Piramit
7- Vurulan 'iki' kuş kalır Diğerleri kaçar
8- Demekki 'annesi'dir
9- İkisi hariç ise tabi ki 'iki' tane kalır
10- 204 kare vardır Bütün 1x1(64 adet) 2x2(49 adet) 3x3(36 adet) 4x4(25 adet) 5x5(16 adet) 6x6(9 adet) 7x7(4 adet) 8x8(1 adet) ölçülerindeki kareler 204 tanedir
11- Şubat hariç bütün aylarda 'otuz' gün vardır
12- Ali Veli'ye 95 metrede yetişeceğinden son 5 metreyi hızlı olan Ali önde bitirir
13- Bir İki Üç Dört Beş( Yani B)
14- A=2 - B=1 - C=9 - D=7 - E=8
15- +'lardan birini 4 yaparız
16- %1 zarardadır
17- 'Üç' Çünkü herbirine bir fare düşer
18- 72 (Genel terim:2n²)
19- İlki 6 ikincisi 7 kg
20- Kalem=105 YTL silgi=5 YTL