Akıl aslında bir kabiliyettir zeka da öyle İkisi arasındaki en önemli fark bir başkasından akıl alabilirsiniz ama zekayı asla O her insanın kendisine mahsustur

Bir şeyin içeriğini anlamamak 'akıl erdirememek' olarak nitelendirilirken başkalarının çözemediği bir sorunu çözen kişiye 'bir tek o akıl etti' denilir Birine bir yol göstermek ona 'akıl vermek'tir Bir şeyi hatırlamak unutmamak 'akılda tutmak'tır 'Akılsız' tanımı ise doğru ve isabetli düşünemeyen anlamında kullanılır

Zeka bir insanın her türlü olay karşısında aynı yeteneği gösterebileceği anlamına gelmez Bir müzik bestecisi kendi duygusal yapısının içersinde en karışık eserleri aklıyla değil zekası sayesinde oluşturur