Halk Edebiyatı - Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri - Manzum Bilmeceler

Çeşitli varlıklarla bunlara bağlı olayları insan hayvan bitki gibi canlıları eşyayı akıl zekâ güzellik gibi soyut kavramlarla dinî konu ve motifleri kapalı bir şekilde yakın - uzak münasebetler ve çağrışımlarla insanın düşünce muhakeme ve dikkatine sunarak bulmayı amaçlayan kalıplaşmış sözlerdir Hem bir zihnî faaliyet hem de bir eğlence aracı olan bilmeceler daha çok sonuncu görevleriyle canlılıklarını koruyabilmiştir

Bilmecenin kuruluşunda bilhassa renk şekil koku hacim zıtlıklar dış görünüş yapı özelliği gibi noktalara dikkat edilir Bilmeceler daha çok beyit ve mâni dörtlükleri şeklinde manzum yüklemsiz cümle sağlanmasına yardımcı olur

Bazan bir sorunun anlamını dahi değiştirmeyecek şekilde uğradığı küçük farklılıklarla bilmecenin cevap sayısı yirmiyi bulabilmektedirManzum bilmecelerin bir kısmında her mısraın cevabı ayrı olabildiği gibi bu cevaplar arasında bir anlam bağı da bulunabilir Cevabı bizzat sorunun kendisi olan bilmeceler de vardır

Uzun diyaloglarla kurularak kelime oyunlarına yer veren bilmeceler yanında bölgelere göre farklı söylenişleri dışında altmıştan fazla farklı sorusu olabilen cevaplar da görülür


alıntı