BİLGİSAYAR BAĞIMLISI OLMAK" NE DEMEKTİR?

Yoğun insan-bilgisayar ilişkisi başlangıçta "takıntı" diye anılırken son yıllarda birçok psikolog tedavi edilmesi gerekenler listesine "bilgisayar bağımlılığı"nın da konması gerektiğini düşünmektedirler. Özellikle internet kullanımının yarattığı bağımlılığın sonuçlarının en az alkol ya da ilaç bağımlılığı kadar sorun yaşattığı düşünülmektedir. Yapılan bazı araştırmalar bilgisayar bağımlılığının kişiye sürekli uyarıcı sunması ve kişinin kendisini geliştirmesini sağlaması nedeniyle fiziksel bağımlılıktan (alkol-madde bağımlılığı gibi) daha zor kontrol altına alınabileceğini belirtmektedir. Buna karşılık bazı araştırmalar bilgisayar bağımlılığının en azından fiziksel sonuçları olmadığı ve kişinin kontrolü altında tutulabilme imkanı olması sebebiyle daha kolay tedavi edilebileceğini göstermektedir. Bu çelişkili sonuçlara rağmen ortak kanı bilgisayar bağımlılığının olduğu ve tedavi edilmesi gerektiğidir.

Bilgisayar bağımlılığı konusunda yapılan araştırmalar henüz sınırlı sayıda olmasına rağmen hemen her kullanıcının bağımlı olma riski olduğunu göstermektedir. Bu durum dikkate alınırsa ve giderek kullanıcı sayısının arttığı düşünülürse konunun giderek daha fazla önemsenmesi gerektiği açıktır.
Bilgisayar bağımlıları makine karşısında zaman kavramlarını yitirmekte bazen bütün bir günün geçtiğini bile farketmemektedirler. Yemeği uyumayı okula gitmeyi kısaca temel sorumluluklarını bilgisayar ile aralarında bir engel gibi görebilirler ve bunları yerine getirmeyi erteleyebilir ya da unutabilirler. Sanal dünya ile gerçek dünya birbiriyle yarışır ve genelde kazanan sanal dünya olur. Kaçırılan randevular uyku saatlerinin düzensizliği ders başarısında / iş performansında düşmeler arkadaşlarla geçirilen zamanın kısıtlanması vb. gerçek yaşamdaki ilişkileri olumsuz etkiler

KİMLER "BİLGİSAYAR BAĞIMLISI" OLUR?

Genç ya da yaşlı her yaştan insanın cinsiyet eğitim ya da entellektüel düzey farkı olmaksızın bilgisayar bağımlısı olma riski vardır (USA Weekend Temmuz 1995). Teknoloji ilerledikçe ve bilgisayar kullanımı günlük hayatın içine daha çok girdikçe giderek daha çok sayıda insan bilgisayar internet oyun gibi farklı tür bağımlılık problemlerini yaşar hale gelmiştir. Sosyal becerileri çok gelişmiş olmayan yüz-yüze ilişkilerde güçlük yaşayan fiziksel görünüşünden memnun olmayan kişiler arası ilişkilerde kendine güvenmeyen insanlar elektronik iletişimlerde (e-posta IRC (inetrnet relay chat) ICQ vb.) kendilerini daha rahat hissettiklerinden bu tür ilişki ve iletişim biçimlerini gerçek ilişki ve iletişime tercih edebilirler. Başlangıçta Web sayfalarının renkli dünyası zengin bilgi arşivi multimedya sunumları farklı insanlarla iletişim kurma imkanı cazip gelirken ve bilgisayar ve internet ödev-iş amaçlı kullanılırken zamanla bilgisayarın niteliği ve içindeki programlar önemsizleşip tek gereksinim modem ve internet erişim programları haline gelmektedir. Bilgisayar kullanımı hakkında bilgili olmak ya da kullanımın işe yarar bir amacı olması yerini sadece bilgisayar başında olma isteğine bırakabilir.

Çocuklar gibi yetişkinler de bilgisayar oyunlarıyla çok zaman harcamaktadırlar. Yetişkinlerin bilgisayar başında kaybettikleri zamanı ve bunun onlara bir faydası olmadığını farketmeleri daha kolayken çocukları ve ergenleri anne-babaları izlemelidir. Çocukların bilgisayar başında geçirdikleri süre bu süre içinde ne yaptıkları bilgisayardan ayrılmakta zorlanıp zorlanmadıkları ve uzaklaştıklarında akıllarının bilgisayarda olup olmadığı kısacası bilgisayarın çocuğun hayatındaki yeri ebeveynler tarafından gözlenmelidir.

BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞININ TÜRLERİ

- Bilgisayar bağımlılığı
- Bilgisayar oyunlarına gelişen bağımlılık
- İnternet bağımlılığı (web)
- Sanal sohbet bağımlılığı (chat IRC e-posta e-haber grupları vb.)
- Web temelli grup oyunlarına gelişen bağımlılık (FRP dungeon tavla vb.)

Bilgisayar ya da internet bağımlılığında bağımlılığın içeriği karmaşıktır. Örneğin madde bağımlılığında sonuç önemliyken (madde yarattığı etki yüzünden vücuda alınır - eylemin sonucu önemlidir) bilgisayar bağımlılığında süreç (makine başında geçirilen zaman) önemlidir. Koleksiyonlar ya da okuma gibi hobilerden farklı olarak bilgisayar ile ilişkide kişiye sürekli olarak uyaran gider. Bu kadar yoğun uyaran sağlayan bir ilişkide kullanıcıların büyük çoğunluğu bağımlı olma riski ile karşı karşıyadır (The Addiction Letter August 1995).

NE ZAMAN BİLGİSAYAR BAĞIMLISI OLDUĞUNUZDAN ENDİŞE ETMELİSİNİZ?

Bilgisayara Bağımlılık:


Diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi bilgisayara bağımlılıkta da bazı ortak belirtilerden söz edilmektedir. Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterse de genel olarak ortak yönleri bulunmaktadır
Ş Bilgisayar kullanımı ile ilgili etkinliklerden zevk alma mutlu olma ve rahatlama
Ş Bilgisayar kullanılmadığı zamanlarda huzursuzluk keyifsizlik kaygı yaşama ve uyku bozuklukları
Ş Sosyal ailevi ve eğitim/iş alanında yapılan etkinlikler için zorunluluk hissetme
Ş Kişisel ilişki başarı ve maddi konularda risk alma
Ş Günlük yaşamın büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçirme
Ş Bilgisayar kullanılmadığı durumda iş yaşamında ve/veya çalışma alanında zorluk çekme ve performansta düşme
Ş Bilgisayar kullanılmadığı durumda boşluk hissetme
Ş Giderek bilgisayarın başında geçirilen süreyi kontrol edememe
Ş Güne bilgisayar kullanımı ile başlama ve başından geç kalkma
Ş Tatillerde de diz-üstü (lap-top) kullanma
Ş Bilgisayarı gün boyu açık tutma v Gün boyunca bilgisayardan uzak kalındığında huzursuzluk ve sıkıntı hissetme
Ş Bilgisayar kullanılmadığında zamanın geçmek bilmemesi
Ş Bilgisayarın en iyi arkadaş olduğuna inanma
Ş E-postalar kontrol edilemediğinde huzursuz olma
Ş Hiç buluşulamasa da en iyi arkadaşlıkların bilgisayar ortamında kazanıldığını düşünme
Ş Başbelsırt ve boyun ağrısı gözlerde kuruma-yaşarma kişisel hijyene verilen önemde azalma vb. bazı fizyolojik belirtilerin ortaya çıkması
Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bilgisayar-insan ilişkisinde de (bilgisayar ve internet kullanımı bilgisayar oyunları vb.) bağımlılığı tanımlayan bazı dikkat çekici unsurlar bulunmaktadır

1. Ekonomik açıdan; bilgisayara yüklü harcamalar yapma ve para bulabilmek için şartları zorlama
2. Eldeki parayı yanlış kullanma bütçede bazı ihtiyaçların yerini alma
3. Bilgisayar ile geçirilen zamandan ve yapılan etkinlikleren gittikçe daha fazla zevk alma
4. Bilgisayar kullanımına ayrılan süre ile ilgili olarak yalan söyleme
5. Kişisel problemlerden kaçmak için bilgisayar kullanma
6. Bilgisayara ayrılan süre yüzünden ilişkilerde bozulma ve sosyal ortamlardan uzaklaşma

7. İş/eğitim yaşamını tehlikeye atma.

Bağımlılık türü ne olursa olsun sözü edilen bu belirtilerden birkaçı ortaktır. Ancak temelde bağımlılığın niteliği farklıdır. Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bilgisayar bağımlılığı kişiyi farmakolojik olarak biyokimsayal düzeyde etkilemez kişinin dışında sosyal bir özelliği vardır ve kontrol edilebilir. Bilgisayar kullanılmadığında fizyolojik bir sonucu ortaya çıkmaz. Bilgisayarın sıklıkla uzun süreli kullanımlarında daha çok anti-sosyal eğilimler ortaya çıkar. Kişiye düşen kullanımını ortalama bir düzeye getirmesi azaltması ya da tamamen durdurmasıdır. Bilgisayar bağımlılığında da olumsuz bazı duygusal zihinsel ve sosyal sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bağımlılıklar yaşamın herhangi bir alanında ortaya çıkan zorluklar ve sorunlardan kaynaklanabilir gittikçe artan bir kullanım söz konusudur bireysel ve sosyal sonuçları kaçınılmazdır .

Bilgisayar bağımlıları ortak olarak duygu durumunda değişme kaygı tek başına vakit geçirme eğiliminde artma başkalarıyla iletişimde azalma iş yaşamında ve aile ilişkilerinde bozulma vb. sorunlar yaşadıklarını belirtmektedirler. Bilgisayar kullanımına ilişkin bağımlılıkta özellikle stres kaygı sıkıntı kendini kontrol etme ve iletişim becerilerinde bozulma gibi sorunlar tespit edilmiştir. Çocuklar ve ergenler bu durumdan daha kolay etkilenebilecek ve zarar görebilecek durumdadırlar. Bu sebeple bu grubun bilgisayar kullanım süreleri ve şekilleri kontrol altında tutulmalıdır (Fearing2000).

"BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞINI" NEDEN CİDDİYE ALMALIYIZ?

"Bağımlılık" olarak tanımlanabilecek birçok davranış örüntüsü vardır. Her bağımlılık ilişkisinin sonucu zararlı olmak zorunda değildir ama bir bedeli vardır. Bilgisayar modern yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Kişiye sağladığı yararlar ve zararların değerlendirmesi de kişiden kişiye değişir. İki çeşit bağımlılık vardır; olumlu ve olumsuz. Olumlu bağımlılık ilişkisinde yararlar zararlardan daha fazladır. Ancak kişinin bilgisayarla ilişkisine "bağımlılık" denmesi daha çok olumsuz bir anlam içerir. Yani zararları yararlarından fazla olduğu halde kişi ilişkiyi sınırlandıramaz olumsuz sonuçları ile karşı karşıya kalsa da karşı koyamaz.

Bilgisayar kullanımı genellikle olumsuz bağımlılık ilişkisine dönüşür. Kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyorsa; aile arkadaş ilişkilerini bozuyor okul / iş performansını düşürüyor maddi duygusal ya da fiziksel sorunlara yol açıyorsa ve çaba gösterilmesine rağmen kontrol altına alınamıyorsa ciddi bir sorun haline dönüşmüş demektir. Son yıllarda internet aşkları yüzünden bozulan ilişkiler sanal ilişkilerin gerçeklerine tercih edilmesi çocuk ve gençlerin sanal arkadaşları-aşkları sebebiyle aileleriyle ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi gibi sorunlarla profesyonellere başvuru sayısında artış gözlenmektedir