Kadınlarda Alkol ve Madde Bağımlılığı


Alkol ve madde bağımlılığı erkeklerde daha sık rastlanan bir sorun olmakla birlikte kadınlarda da görülmektedir. Bu sorun kadın ve erkeklerde farklı nedenlere bağlı ortaya çıkmaktadır ve tedavisinde bazı farklılıklar vardır. Ayrıca son yıllarda kadınların alkol ve her çeşit uyarıcı ve uyuşturucu maddeyi tüketiminde artış olduğu dikkati çekmektedir. Özellikle genç kızlar neredeyse yaşıtları erkeklerle yakın oranlarda alkol ya da diğer maddeleri kullanmaya eğilim göstermektedir.

Kadınlarda daha nadir görülse de bağımlılık tedavisi çok önemlidir çünkü kadınlar erkeklere göre çok daha hızlı bağımlı hale gelirler ve maddelerin iç organlar üzerindeki olumsuz etkileri erkeklere göre daha fazladır. Örneğin alkol bağımlısı kadınlarda meme kanseri pankreas iltihabı jinekolojik sorunlar ve kalp-damar sistemi sorunlarına daha erken dönemde yol açar. Bağımlı kadının doğurganlığı etkilendiği gibi sakat çocuk doğurma ve çocuklarını ihmal etme riski de yüksektir. Başka bir deyişle kadının alkol ya da madde bağımlısı olması gelecek nesilleri de olumsuz etkilemektedir.

Kadınlar çoğunlukla ruhsal sıkıntılarına çözüm bulabilmek amacıyla alkol ya da diğer maddelere yönelirler. Çocukluk çağı cinsel ya da fiziksel tacizi travmatik olaylara maruz kalmak depresyon kaygı bozuklukları yeme bozuklukları kişilik bozuklukları kadınları alkol ve maddeye iten en önemli nedenlerdendir. Bu psikiyatrik rahatsızlıklar tedavi edilmeden alkol madde sorunları çözülemez.

Kadınlar alkol ve madde bağımlılığının bir sorun olduğunu ve tedavi görmeleri gerektiğini erkeklere göre daha iyi görürler ve bir kez tedaviye başladılar mı çoğunlukla tedaviyi sürdürmeye uğraşırlar. Üstelik kadınlarda tedavinin başarı oranları erkeklere göre daha yüksektir. Ancak bağımlı olarak damgalanacakları korkusuyla bu sorunlarını çoğunlukla başka kimselere anlatmak istemezler. Zaten çoğunlukla gizli gizli madde kullanırlar. Erkekler bağımlılık tedavisi görürken eşleri çoğunlukla onlara destek olur oysa kadın bağımlılar çoğunlukla eşleri tarafından reddedilir. Ayrıca alkol ya da madde kullanan kadın çoğunlukla çevre tarafından da “aşağı” kadın olarak görülür bu nedenle kadınların tedaviye ulaşabilmeleri erkeklere göre daha güçtür.

Bağımlı olmak kötü bir insan olmak anlamına gelmez. Bağımlılık birey olarak değeri de belirlemez. Ama bağımlılık hayat kalitesini bozar. Bir süre sonra kişi bağımlılık odaklı bir varoluşu sürdürür. Başka bir deyişle özünü dışarı çıkaramaz körelir değerleri görünmez olur. İşte bu nedenle tedavi edilmelidir.

Tekrar etmek gerekirse kadınlar bağımlılık tedavisine erkeklere göre daha iyi uyum sağlarlar ve tedaviden erkeklere göre daha fazla fayda sağlarlar. Eğer bir kadın yakınınızın böyle bir sorunu olduğunu düşünüyorsanız tedavi almasına yardımcı olun. Yargılayıcı olmayın. Çözüm vardır ancak çözüme adım adım ilerlenecektir. Bazen yolda ilerlerken tökezlenecektirama sonunda boşa verilmiş bir çaba olmayacaktır.