Madde kullanımı görülebilecek çocukların bazı özellikleri olabilmektedir:

+ Ruhsal sorunları ya da bağımlılığı olan ebeveynin bulunduğu kaotik ailelerde yaşan çocuklar.

+ Doğru olmayan yetiştirme yolları ile büyütülmüş çocuklar.
+ Ebeveyn-çocuk arasında bağlanma ve ilgi eksikliği bulunan çocuklar.
+ Sınıfta aşırı utangaçlık ya da şiddet içeren davranışlar gösteren çocuklar.
+ Okul başarısında düşüş olan çocuklar.
+ Sosyal becerileri zayıf olan çocuklar sapkın davranışlar sergileyen arkadaşlarla “takılma” eğiliminde olan çocuklar.

+ Okul aile ortamlarında uyuşturucu kullanımını onaylandığı ortamlarda yaşayan çocuklar

Madde kullanımına geçişte ilk basamaklardan olan sigaraya başlama nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:


- Büyümenin bir sembolü olarak görülmesi

- Reklam ve filmlerin özendirici etkisi
- Kız çocuklarında erkeksi olma hevesi
- Meydan okuma tarzı
- Arkadaş grubuna ayak uydurma çabası

Yapılan araştırmalara göre madde kullanmaya başlama nedenleri arasında şunlar belirtilmiştir.


Arkadaş baskısı % 23.3

Merak % 29.4
Bir gruba ait olmak
Sorunlara çözüm aramak % 27.1 ve/veya sorunlardan kaçmak % 26.0
Farklı görünme isteği
Beğeni toplamak % 24.3
Eğlenmek % 25.9