Üstelik bu risk içmeyenlerden yüzde 61 daha fazla!Sigaranın prostat kanseri tedavisi olanlarda hastalığın nüksetmesine neden olduğu ve ölüm riskini artırdığı bildirildi.

ABD Harvard Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırmaya 1986-2006 yıllarında prostat kanserine yakalanan 5 bin 366 kişi katıldı. Araştırmada katılımcıların sigara içenlerinde hastalığın nüksetme riskinin içmeyenlerden yüzde 61 oranında fazla olduğu görüldü.

Amerikan Tıp Derneği'nin (JAMA) dergisinde yayımlanan araştırmada metastaza (kanserli hücrelerin vücudun diğer organlarına sıçraması) rastlanmayan sigara içen prostat kanseri hastalarının herhangi bir tür kanserden ölme riskinin yüzde 80 fazla olduğu vurgulandı.

Teşhisten 10 yıl önce sigarayı bırakan prostat kanseri hastalarının ölme riskinin ise hiç sigara içmemiş olanlarla aynı olduğuna dikkat çekildi.