Şemistan Elizamanlı - Atilla'dan Atatürk'e Gelen Yok Video Klip ve Türkü sözü


BORKED


Atilladan Atatürke gelen yol Kalkan olsun başın üstte kalkan Türk! (Süper Oğuz-Türk şarkı)

Ayaz nedir? Tipi nedir? Korku nedir?
Hedefe aparan büyük ülkü nedir?
Hak yolundan ayıramaz Türkü ne?
Deniz kimi dalgalan Türk çalkan1 Türk!
Döğüşen Türk oyanan Türk kalkan2 Türk!

Silkeledi3 ğöğün yeddi katını
Kucakladı doğu ile batını
Kalk yeherle4 erenlerin atını
Deniz kimi dalgalan Türk çalkan Türk!
Döğüşen Türk oyanan Türk kalkan Türk!

Sabaha bak! Asır seni gözleyir
Kala seni kasır seni gözleyir
Mahkûm seni esir seni gözleyir.
Deniz kimi dalgalan Türk çalkan Türk!
Döğüşen Türk oyanan Türk kalkan Türk!

Kılınmasa başımızın çarası5
Silinermi üzümüzün karası
Altay ile Anadolu arası
Deniz kimi dalgalan Türk çalkan Türk!
Döğüşen Türk oyanan Türk kalkan Türk!

Döğüştedir aklın huşun yolları
Döğüştedir uçan kuşun yolları
Döğüştdir kurtuluşun yolları
Deniz kimi dalgalan Türk çalkan Türk!
Döğüşen Türk oyanan Türk kalkan Türk!

Eritmişsin eriyen tek kar suda
Romanında Bizansı da Farsı da
Kala kimin tezeden kur Karsıda
Deniz kimi dalgalan Türk çalkan Türk!
Döğüşen Türk oyanan Türk kalkan Türk!

Gılgamışdan Alpamışdan Manasdan
Geri kalmaz destan olsun bu destan
Kurtar bizi bu hesretten bu yadsan
Deniz kimi dalgalan Türk çalkan Türk!
Döğüşen Türk oyanan Türk kalkan Türk!

Hardan hara6 gettiğini bilen yol
Ufuklara gavuşanda7 gülen yol
Atilladan Atatürke gelen yol
Kalkan olsun başın üstte kalkan Türk!
Döğüşen Türk oyanan Türk kalkan Türk!
Çanakkale Malazgirtin devamı
Türk değil ki öz kanından korkan Türk!

Temiz südden mayalansın doğulsun
Mete kimi Oğuz kimi Han olsun
Yaddaşında8 sıralansın anılsın
Ertuğrul Bey Osman Gazi Orhan Türk
Yene Tanrı dağlarını kucakla
Dağlar olsun sengerin9 Türk arkan Türk!
Döğüşen Türk oyanan Türk kalkan Türk!

1 Çalkan: Dimdik sallan 2 Kalkan: Dimdik ayakta olan 3 Silkeledi: Salladı 4 Atı eyerleme 5 Çare 6 Nereden nereye7 Kavuşanda 8 Yaddaş: Bellek Hafıza 9 Siper için kazılan çukur sığınak

Zelimxan YAQUB