Yahya Akengin 1946 yılında Bayburt'ta doğdu. Öğretmen kökenli şâirlerimizdendir. Gazi Eğitim Enstitüsü ve OTDÜ'de edebiyat dersleri verdi. Kültür Bakanlığı Başmüşavirliği görevinde bulundu. TRT de çeşitli görevlerde uzman olarak çalıştı.

Yahya Akengin HisarTürk Edebiyatı Doğuş EdebiyatıMilli Kültür Boğaziçi ve Türk Dili Dergilerinde yazı ve şiirleri yayınlandı. Dokuzu aşkın çok önemli ödüller kazandı. İLESAM ve TÜSAV'ın başkanlığını yaptı.

Yahya Akengin yurtdışında ve yurtiçinde birçok şiir festivallerine katıldı. Struga Liege Bağdat Mirbet Tataristan Şiir bayram ve festivalleri en önemlileridir...

Yayınlanmış Eserleri:

-Şiirleri : İstesen Akşlamla Gelen Çağ Sürgünü Saatler ve Çehreler Ötelerden Kimselere Anlatamadım Sözümüz Var.

-Romanları : Özlem Yokuşları Dönüş Acıları Yaralı Dağlar Oğuz Dede Sarkaç.

-Tiyatro Eserleri : Enver Paşa ve Büyük Ümitler Eski Çarıklar Aile Bağları.

-Radyo Oyunları: Ceylan Vurmak Torosların Öbür Yüzü Plevne Günleri Nene Hatun Şirket Koltuğu.