Tahir Kutsi Makal 1937'de Acıpayam'ın Oğuz Köyü'nde doğdu. Rençberlik yapan Hacı Mehmet Hoca'nın 13 çocuğundan üçüncüsüdür. Acıpayam Ortaokulu'nda ve Denizli Lisesi'nde okudu. İstanbul'da gazetecilik öğrenimi yaptı. Denizli Tan Yeni Gazete Dünya Vatan Ekspres Tasvir Son Havadis Hergün Ortadoğu Güneş Sabah gazetelerinde ; muhabir haberler müdürü yazar sekreter yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak çalıştı. Petek Yelken Maya İnanç Tarla dergilerini yönetti. Gazetecilik yıllarında çok kere ödül aldı. 1962-63'te 'İçgöç' dizi röportajıyla 'Yılın Gazetecisi' seçildi ve Ödül olarak Avrupa'ya gönderildi. Röportajöykü şiir araştırma dallarında eserler verdi. 'Kamyon' romanıyla Peyami Safa Roman Ödülü'nü 'Karadon' kitabıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı öykü ödülünü kazandı.İnönü Üniversitesi Senatosunca kendisine 'Fahri Doktor' unvanı verildi. Hazandede Belediyesince Kırıkkale'nin hemşehrisi ilan edildi. Şiirleri Şölen Kasetçilik tarafından 'Ülkemin Güzellerin' adıyla kaset yapıldı. 1999 yılında öldü.

Başlıca Eserleri:
Fakir İşi (Şiirler-1957). İçgöç (Röportajlar-1964661973) Acı Yol (Röportajlar-1964) Köylü Gözüyle Avrupa (Gezi-196576) Anadolu'da Türk Mührü (197176) Meydan Dayağı (Roman-1977) Delitay (Öyküler-1982)Kamyon (Roman 197984) Al Kırbayı Eline (Günlük Gazete Fıkraları-1978). Benim Benim O Benim (Aktüel İnceleme -1987) Karadon (Öyküler-1987) Babanız Yine Aşık Çocuklar (Şiirler-1987) Öpkü (Şiirler-1997)

Halk Edebiyatı ile İlgili Olanlar:
Tahir Kutsi Makal halk edebiyatı ile de ilgilenmiştir. Konferanslar vermiş bilimsel folklor kongrelerinde bildiriler sunmuştur. Bu konuda yayınlanan araştırma-derleme çalışmalarından kitap olarak yayınlananlar şunlardır:Aşık Veysel. Zaralı Aşık Adem Karacaoğlan Dadaloğlu Türk Halk Şiiri (antoloji) Aşıklar Şöleni (Çağdaş ozanlar antolojisi) Sahte Ozanlar Köroğlu Aşık Hasan Dede Halkbilim ve Edebiyat Geçmişten Geleceğe.

Hakkında Kaynaklar:
Belgesel ve konulu senaryoları filme alınan ve foto-roman olarak çekilen Tahir Kutsi Makal'dan söz eden kaynak eserlerden bazıları şunlardır:Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (Behçet Necatigil). Türk Dili ve Edebiyatı Ans. Meydan Larausse Ana Britanicca Türk Edebiyatı (Ahmet Kabaklı) Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (Atilla Özkınmlı) Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (Ş. Kurdakul).