Thomas Stearns Eliot kimdir-Thomas S.Eliot hayatı-biyografisi-eserleri26 Eylül 1888′de St. Louis-Missouri’de dünyaya geldi ve 4 Ocak 1965′te yaşamını yitirdi. 1948 Nobel Edebiyat Ödülü sahibidirSorbonne Üniversitesi‘nde felsefe psikoloji ve oryantalizm dersleri aldı.Üniversiteden mezun olduktan bir yıl sonra Vivienne Haigh-Wood ile evlenerek Londra’ya yerleşen Eliot öğretmenliğin yanı sıra Lloyd’s Bank’ta memurluk ve bir yayınevinde müdür olarak çalıştı.Bankadaki çalışmalarının yanı sıra Egoist adlı edebi dergiye yazılar gönderen yazar bu dergi aracılığıyla memleketlisi Ezra Pound ile tanıştı. Pound’un sonu gelmez ısrarları nedeniyle 1917′de Profrock ve Diğer Şiirler adlı ilk şiir kitabını yayınladı. Bunu Kutsal Koru adını verdiği deneme yazıları izledi.

Ezra Pound’un çevresindeki imgecilerden olduğu kadar Fransız sembolistleri ile 17. yüzyıl İngiliz metafizik şairlerinden de etkilenen T.S Eliot romantik olmayışı özellikle vurgulanan ilk yapıtlarında; çarpıcı imgelerle yüklü geleneksel ölçü sınırlarını parçalayan ritmik bir dil kullanmıştır. Bu döneme ait şiirlerinde genellikle savaşı ve savaş sonrası burjuva üst kesim insanının içsel boşluğu çıkmazı ve umutsuzluğu anlatır. J. Alfred Prufrock’un Aşk Şarkısı adlı eserinin yanında Pound’un etkisiyle yazdığı dünya edebiyatından birçok alıntılar içerdiği kadar edebiyata ilişkin araştırmalarla dolu simgesel-alegorik yapıtı Çorak Ülke Eliot’un dünya çapında ün kazanmasını sağlamıştır. Beş bölümden oluşan bu şiir düzenli ve serbest yazılmış olup sürekli bir konuya sahip değildir. Önce Eliot tarafından kurulan The Criterion adlı dergide yayınlanan şiirlerin fragman biçimi insanın yöntemsizliği konusundaki izlenimleri güçlendirmektedir.

Eliot 1925 yılında adı sonradan Faber ve Faber olarak değiştirilen Faber ve Gwyer adlı yayınevinde çalışmaya başladı. Bir yıl sonra yayınladığı İçi Boş Adamlar adlı şiirinde insancıllığından arınmış insan imgesini kullanan yazar Çorak Ülke’de olduğu gibi değişik şiir tekniklerine başvurmuştur.

ABD vatandaşı olmasına rağmen uzun süre İngiltere’de yaşayan yazar 1927′de İngiliz vatandaşlığına geçti. Uyruğunu değiştirir değiştirmez Anglikan Kilisesi’ne üye oldu ve iç dünyasındaki fırtınalardan dine ve tutuculuğa saparak yok olacağına inandı. For Lancelot Andrews adlı deneme yazısıyla Hıristiyan dinine dönüşünü belgeleyen yazar Perhiz Çarşambası kitabıyla düşüncelerini edebi yapıtlarına taşıyacağının sinyallerini verdi. Onun düşüncesine göre Batı kültürünün yıkılışı ancak imanın yeniden keşfedilmesi ve Hıristiyan hümanizmi sayesinde engellenebilirdi.

Her ne kadar 20′li yılların ortasında kuramsal olarak dramla meşgul olmuşsa da Katedralde Cinayet oyunu onun tiyatro çalışmalarının başlangıcı kabul edilmektedir. Başpiskoposun siparişi üzerine Canterbury Festivali için yazdığı bu oyunun odak noktasını Thomas Becket’in din uğruna ölümü oluşturmuştur. Din uğruna ölmeyi göze alan bir insanın gerçekleri ve inanalar için din uğruna ölümün anlamı oyunun başlıca konusunu oluşturmaktadır. Söz edilen manzum dramda Ortaçağın gizemli oyunlarına benzer bir ağ kuran yazar oluşturduğu koroyla Yunan trajedilerinin öğelerine başvurmuştur.

Büyükler tarafından da büyük beğeniyle karşılanan çocuklara yönelik Old Possum’un Pratik Kedi Kitapları 1981′de Andrew Lloyd Webber’in Cats adlı müzikaline örnek oluşturmuştur.

1940′ların ilk yıllarında yayınlanan Dört Kuvartet adlı şiir dizisi zamanı tanrıyı ve edebiyatı konu alır. Bu dört şiirden her biri bir mekana bir zamana ya da mevsime ve bir elemana aittir. Eliot bu şiirlerinde bireyin yaşadığı dünyadan insanın varoluşuna ilişkin genel geçer deyimlere kadar geniş bir yelpaze kullanmıştır.

Karısının ölümünden sonra büyük bir yalnızlığın içine düşen T.S Eliot 1948 Nobel Edebiyat Ödülü’yle teselli buldu. Bunu izleyen yıllarda daha çok deneme yazılarına ağırlık vermiş kendisinin komedi olarak nitelendirdiği üç oyunu yine bu yıllarda kaleme almıştır. 1957′de Valerie Fletcher ile evlenen yazar sekiz yıl sonra 4 Ocak 1965′te yaşamını yitirmiştir.

Eserleri
Şiirler: Prufrock ve Diğer Şiirler (Prufrock and other Poems 1917) Çorak Ülke (The Waste Land 1922) İçi Boş İnsanlar (The Hollow Men 1925) Perhiz Çarşambası (Ash Wernesday 1930) Yaşlı Possum’un Pratik Kedi Kitabı (Old Possums Book of Practical Cats 1939) Dört Kuartet (For Quartets 1944)
Deneme: Kutsal Koru (The Sacred Wood 1920) Lancelot Andrewes İçin (For Lancelot Andrewes 1928) Şiirin Yararı ve Eleştirinin Yararı (The Use of Poetry and the Use of Criticism 1933) Elizabeth Dönemi Denemeleri (Elizabethan Essays 1934) Tuhaf Tanrıların Ardısıra (After Stange Gods 1934) Hıristiyan Bir Toplumun Düşüncesi (The Idea of a Christian Society 1939) Klasik Bir Yazar Nedir? (What is a Classic 1945) Kültürün Tanımı Üstüne Notlar (Notes Toward a Definition of Culture 1948) Şiir ve Oyun (Poetry and Drama 1951) Politik Edebiyat (The Literatur of Politics 1955) Şiir ve Şairler Üstüne (On Poetry and Poets 1957)

Oyunlar: Sweeney Agonistes (1927) Kaya (The Rock 1934) Katedralde Cinayet (Murder in the Cathedral 1935) Aile Toplantısı (Family Reunion 1939) Kokteyl Parti (The Coctail Party 1949) Özel Sekreter (The Confidential Clerk 1953) Emektar Devlet Adamı (The Elder Statesman 1958)