1896'da İstanbul'da doğdu. Miralay Ahmet Bey'in kızı. Eğitimine özel hocalardan ders alarak başladı. 1919'da İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. Uzun süre İstanbul Kız Lisesi'nde coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1973'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. İlk eseri 1919'da yayınlanan 'Yıldızlar ve Gölgeler' şiir kitabıdır. 'Hazan Rüzgarları' 'Gayya' 'Su' 'Şile Yolları' şiir kitaplarının yanısıra 'Renksiz İztırap' 'Çöl Güneşi' 'Yakut Kayalar' 'Yalnız Düşünüyorum' isimli romanları yayınlandı. Küçük hikayelerini 'Tevekkülün Cezası' isimli kitapta topladı. Finlandiya gezisi izlenimlerini 'Filandiya' isimli kitapta anlattı. Başlangıçta Tevfik Fikret’in etkisinde aruz ölçüsüyle şiirler yazarken zaman içinde Milli edebiyat akımının ilkelerine uygun olarak hece ölçüsünü kullanmaya başladı. Devrinin tüm şairleri gibi Edebiyat-ı Cedide Fecri Ati ve Milli edebiyat akımı arasında sıkıştı kaldı. Güneş Varlık Aydabir Çınaraltı Şadırvan gibi dergilerde yayınlanan ve çoğu hece vezniyle yazılmış şiirlerinde lirizm ve kadınsı bir içtenlik dikkat çeker. Milli uyanış hareketi içinde de yer aldı Fatih mitinginde etkileyici bir konuşma yaptı. Türk Kadınlar Birliği’nin kurucuları arasındadır.