Asıl adı Yusuf Sinanüddin. Germiyanlı Şeyhi olarak da bilinir. Kütahya’da doğup büyüdü. İran’a gitti. Burada iyi bir eğitim gördü zengin tasavvuf bilgisinin yanı sıra tıp da öğrendi. Göz doktoru oldu. Hacı Bayram Veli'den de etkilenen Şeyhî Germiyan ve Osmanlı saraylarında büyük ilgi gördü. Sultan Çelebi Mehmed’in tedavisini bile yaptı. Çelebi Mehmed’in kendisine armağan ettiği köye gitti. Burada köylüler tarafından dövüldü. Bunun üzerine ünlü Har-Nâme’sini yazdı. Divan edebiyatında hiciv şiirlerinin önemli ismidir. Hacı Bayram Veli’nin dervişi olduğu için Şeyhî mahlasını aldığı söylenir. 1431 yılında öldüğü sanılıyor. Edebi eserlerinin yanı sıra tıpla ilgili eserleri de vardır. Kenz-ül Menafi Hab-Nâme Ney-Nâme gibi.