Aşık Sümmanı Erzurum'un Narman ilçesinin Samikale köyünde 1860'da (kimi yerde 1862) doğmuş 5 Ocak 1915 (kimi yerde 1914) tarihinde gene kendi köyünde ölmüştür.

Aşık Sümmani'nin asıl adı Hüseyin'dir. Samikale köyünden Hasan Ağa'nın oğludur. Önceleri babası gibi çobanlık yapmıştır. Sümmani yoksul bir kişidir. Saz çalmasını Erzurum'da aşıklardan öğrenmiştir. Düşsel sevgilisi 'Gülperi'yi bulmak için Kafkasya'yı İran'ı Afganistan'ı Hind'i Turan'ı dolaştığı sonunda da sevgilisini bulamadan köyüne döndüğü söylentiler arasındadır. Ardahan Posof Çıldır Kars dolaştığı yöreler arasındadır. Sümmani Kırım'a da gitmiştir.

Sümmani'nin bir oğlu olmuş. Kendisi çok yoksul karayazgılı bir yaşam sürdüğünden olacak oğlunun adını Şevki koymuş.

Halk ozanlığının özelliklerini koruyan içten duyarlı deyişinde usta bir ozan Sümmani. Bu yüzden halk arasında geniş ün kazanmış etkin olmuştur.