XIX. yüzyıl gizemci halk şiirinin büyük ustası kuşkusuz Seyrani'dir(1807-1866). Dahası yergiciliği taşlamacılığı bir bakıma gizemciliğini bastıran haksızlığa rüşvete kıyıcılığa toplumsal denge*sizliklere kaba sofuluğa ahlaksızlığa karşı gözünü budaktan esirgemeden korkmadan çekin*meden savaşım veren bu arada inancının gereklerini de bir yana itmeden şiirsel yapıdan söyleyişten uzaklaşmadan etkin kalıcı şiirlerini sazıyla halk içinde sôyleyen güçlü bir ozan Seyrani. Şiirlerinin çoğunun bugün de güncelliğini yitirmemiş olması halk katında büyük saygınlık kazanması Seyrani'nin gücünü belirlemesi bakımından ilginçtir.

Seyrani Kayseri'nin şimdiki adı Develi olan Everek ilçesinde doğmuş gene doğduğu yerde ölmüştür. Yoksul bir mahalle imamı olan Cafer Hocanın oğludur. Asıl adı Mehmet'tir. Bir saptamaya göre 1807 yılında doğmuş 1866 yılında ölmüştür. Ancak bu tarihlerin doğruluğu üzerinde kuşkular da vardır. Medresede birkaç yıl okuduktan sonra ayrılmış İstanbul'a gitmiştir. İstanbul'da yedi yıl kaldığı anlaşılıyor. İstanbul'da ''bilimsel ve kültürel öğrenim'' gördüğünü şiirlerinde söylüyor. Bir yandan da Alevi-Bektaşiliği seçmiş tekkelere gitmiştir. Yergici taşlamacı yanını acımasızca kullanmaktan çekinmemiştir. Anlaşılan odur ki Seyrani doğasal olarak her türlü. yanlışlı*klara karşı çıkmadan olayları kişileri yermeden edememektedir. Bu yüzden olacak İstanbul*'da seçkinleri yerdiği için hakkında kovuşturma açılmış o da bir dostunun yardımıyla İstanbul*'dan kaçıp Develi'ye gelmiş bir daha da İstanbul'a gitmemiştir. Özellikle Orta Anadolu'da gezdiği anlaşılan Seyrani'nin ''Aşık Toplantıları''na katıldığı düzenlenen türlü sazlı sözlü ya*rışmalarda hep önde gittiği anlaşılıyor.

Yaşamının sonuna doğru bir sinir hastalığına da tutulan Seyrani'ye son döneminde 'Deli'' dendiği saptanıyor. Seyrani'nin yaşamı acılarla yoksulluklarla geçmiştir. Yaşamı böyledir de Seyrani bütün bunlara karşın yaşama sevincini hiçbir zaman yitirmemiştir. Direncini yitirmemiştir. Yoksulluğunu çektiği acıları dik kafalı bir ozan oluşuna bağlamak da pek yanlış olmaz. Seyrani'nin yaşadığı dönemde ülkede de birtakım değişiklikler yenilikler başlamıştır. Çağdaş okullar açılmayayeni mahkemeler kurulmaya başlamış Ülkeye telgraf gelmiş çeşitli yenileşme çabaları gözlenir olmuştur. Bütün bunları Seyrani'nin yakından izlediğini halkın üzerindeki etkileri gözlediğini şiirlerinden çıkarma olanakları vardır. Bu bakımdan Seyrani kendisinden önceki Ozanlar gibi alışılmış konu sınırlarını aşan çağdaş olayların oluşumların içine girmeye çalışan bunları eleştirel gözle değerlendirmeye yönelen bir ozan olarak özellikle dikkati çekmektedir. Seyrani'nin bu yergici taşlamacı tavrının yanı sıra içtenlikli duyarlılıklı bir yanı olduğu da görülüyor.

Herhalde Seyrani çağının da tüm halk şiirimizin de üzerinde önemle durulması gereken en güçlü en ilginç ozanlarından biridir. Güncelliğini yitirmeme başarısını göstererek diliyle deyişiyle konusuyla deme ustalığıyla güçlü saygın bir ozan Seyrani.