1926da İstanbulda doğdu. 1948de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve

Edebiyatı bölümünü bitirdi. Çeşitli kuruluşlarda mütercimlik yaptı. 1974de İzmit Sümerbank Boru Fabrikası mütercimi iken emekli oldu.

ESERLERİ: ilk şiir kitabı Meşaleler kendi yayını olarak 1949da çıktı. İkinci kitabı Leke 1979 yılında Soyut dergisi yayınları arasında yayımlandı. Umran edebiyat dünyasında trajik benin ıztırabını ve eşyanın içdünyasını yansıtan bu kitabı ile tanındı. Sevgi şiirlerinden oluşan Gittin Taş Atarak Denizlerime isimli şiir kitabı ise 1990da Akabe yayınevi tarafından basıldı. Şair son yirmi yıldır değişik dergilerde yer alan şiirlerini Kara Işıldak (İst. 1993İz Yayıncılık) adı altında topladı. Umranın şiirindeki son merhaleyi yansıtan 100 mısralık 25 dörtlüğü ise Kış Dörtlükleri üstbaşlığını taşımakta olup bu şiiri Türk Edebiyatı dergisinde yayımlanmıştır. Umranın Almancadan yaptığı çok sayıda çevirisi de bulunmaktadır.