Baba ve anne tarafından Kafkas Türklerinden olan Rıfat Araz 1949 yılında Van-Erciş’te doğdu. İlk ve ortaokulu Iğdır’da liseyi Kars ve Ağrı illerinde tamamladı. 1976 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Iğdır Manisa Elazığ ve Ankara’da öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu.1988 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bakanlık müfettişliğine atandı. 1986 Yılında başladığı Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde master öğrenimini 1989’da “ Harput Evliyaları” adlı çalışmasıyla tamamladı. Aynı yıl başlattığı doktora öğrenimini 1992’de “Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği” adlı doktora teziyle tamamladı ve “Halk Edebiyatı Uzmanı” oldu.

Türkiye genelinde düzenlenen şiir yarışmalarda birincilik ödülleri bulunan Araz’ın şiirleri; Türk Edebiyatı (Töre) (Yeni Divân) Bizim Külliye Berceste Çınar Türk Dili Yağmur Altınoluk Söz Ola Sızıntı Somuncu Baba (Yeni Güneysu) Azerbaycan Kümbet (Hedef) Millî Eğitim Bizim Ece Simav Anadolu Kervân Dikili Ekin (Hazan) Karınca gibi aylık kültür ve san’at dergilerinde yayınlanmaktadır. Hâlen Bakanlık Başmüfettişi olarak görevini sürdüren Araz evli ve üç çocuk babası olup Ankara’da ikâmet etmektedir.

Rıfat ARAZ Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) üyesidir.

Yayınlanmış Eserleri :

1. Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği (İnceleme) Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi ANKARA 1995.

2. Umut İkliminde (Şiirler)TÜRDAV.A.Ş; P.K.882.Sirkeci/ İSTANBUL 2001.

3. İstanbul Kasırları (İnceleme) İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları İstanbul 1999.

4. Sonsuzluğa Adanan Ömür (Şiirler) Kültür Ajans Yayınları Konur Sokak 66/9 Bakanlıklar / ANKARA 2004.

5. Şiir İncelemeleri Alp Yayınları AKARA 2005 (621 sayfa)

6. Bir Yürek Yıkanır (Şiirler) İndeks yayınları Ankara 2007

Basılacak Olan Eserleri :

1. Yakındasın A Sevgili.(Şiirler)

2. Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler ve incelemeler.