1832 yılında Sivas’ın Kangal ilçesi Deliktaş köyünde doğdu. Ölümü aynı yer 1911. Taşlama ve güzellemeleriyle tanınır. Yoksul bir ailenin çocuğu. Dönemin koşulları ölçüsünde eğitim gördü. Değirmencilik sıvacılık kağnılarla tahıl taşımacılığı yaptı. Köy köy dolaşıp eğlence ve düğünlerde saz çalıp söyledi. 19’uncu yüzyıl halk ozanları içinde şiirinin gücü kendine özgü kişiliği ve tavrıyla öne çıkar. Orta Anadolu köylüsünün sorunlarını dünyasını bütün çıplaklığıyla yansıtır. Aruzla şiir söyleme denemesi de yaptı ama başaramadı. Ruhsatî’yi Türk edebiyat dünyasına Eflatun Cem Güney tanıttı.