Rabia BARIŞ 1949 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dünyaya geldi. Şiir yazmaya 1974 yılında başladı. Ancak şiir denemeleri çok daha öncelere okul yıllarına dayanmaktadır. Değişik konularda şiirleri bulunmasına rağmen daha çok hüzün şairi olarak tanımlanmaktadır. Bunun genel nedeni ise şiirlerinde ana temanın hüzün ve ıstırap olmasıdır.

Şiirleri günümüz edebiyat dergilerinde ve mahalli gazetelerde yayınlanmaktadır. Bu güne kadar otuzun üstünde kitap ve şiir antolojilerinde eserleri yer alırken ilk kitabı olan "Çile Çiçeği" 1997 yılında okuyucuyla buluşmuştur Kitabında yer alan şiirlerin bazıları bestelenmiştir. İkinci kitabı "Gurbet Akşamlarında" 2005 yılında şiir kitapları arasında yerini almıştır. 1996'dan bu yana Türkiye genelinde açılan şiir yarışmalarına katılan şair birincilik ikincilik üçüncülük mansiyon onur belgesi takdir teşekkür ve jüri özel ödülü gibi otuz üç ödülün sahibi olmuştur. Eskişehir Şairler Derneği ve İLESAM üyesidir.

2003 yılında Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans öğrencisi olan Nigar Demirtaş 2008 de Bahar Döğer şairin hayatını ve şiirlerini inceleyerek Prof. Dr. Halil Buttanrı'nın danışmanlığında "Eskişehir Yöresi Şairlerinden Rabia Barış'ın Hayatı Sanatı ve Eserleri" konulu lisans bitirme tezi hazırlamıştır.

Şair şiirin ifadenin özü yüreğin sesi ve tüm dünyanın ortak dili olduğuna inanır ve şiir severlere sevgi ve şükranlarını sunar.