1904 yılında Uşak'ta doğdu. 23 Şubat 1946 tarihinde İstanbul' da vefaat eden şairimiz aynı zamanda bürokrattır.

Anadolu'nun doğal görünümlerini bireysel duygulanışlarını içli bir duyarlılıkla yansıtmıştır.

İlk şiirleri yüksek öğrenimi sırasında Milli Mecmua'da yayımlandı. 1927'de Mülkiye Mektebi'nden mezun oldu. Bursa'da maliyet memuru olarak staj yaptı. Mudanya kaymakam muavinliğine atandı. Daha sonra Ünye ve diğer çeşitli ilçelerin kaymakamlıklarında ve bir süre de Artvin vali vekilliğinde bulundu. 1938-1943 yılları arasında mülkiye müfettişliği yaptı. 7. dönem Kütahya milletvekili seçilerek meclise girdi.

Anadolu'da görev yaptığı yıllarda tanıdığı yöreler kişisel izlenim ve gözlemleri şiirinin duygu ve düşünce kaynağını oluşturmuştur. Doğayı izlenimci bir gözle ülke gerçeklerini ve bireysel duygulanışları içli bir duyarlılığın sezgileriyle ve öznel bir bakışla şiirinde yansıtmıştır. Anadolu'dan değişik canlı görünümler çizmiştir. Kullandığı simgeler ve yaptığı betimlemelerde 'hayal'i ön planda tutmuştur. Doğa gurbet deniz ölüm ve özlem şiirlerinin başlıca temalarıdır. Hece ölçüsü geleneğine bağlı kalmıştır. Giderek öz bakımdan bu geleneğin öncüleri olan Faruk Nafiz Çamlıbel ve Orhan Seyfi Orhon'un etkilerinden arınmış çağdaş Fransız şiirinin yapı özelliklerinden yararlanmıştır.

Eserleri

Deniz Sarhoşları 1926 (değiştirilmiş 2. Basım 1929);
Yayla Dumanı 1934;
Sarıkız Mermerleri 1940;
Yayla Dumanı-Seçme Şiirler 1945.
Deniz Hasreti-Seçme Şiirler.