1947 yılında Elâzığ'da dünyaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın apoletli memurlarından olan babasının tayinleri nedeniyle Elazığ Maden Diyarbakır ve Malatya'da ilk orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Lise yıllarını geçirdiği Malatya'da şiir ve öykü çalışmalarıyla ülkenin belli başlı dergilerinde göründü. Fikir ve Sanatta Ha-reket Türk Yurdu Çağrı Defne Yeni İstiklâl İslâm Medeniyeti bunlardan bazılarıdır.

Malatya Lisesi'nin yayınladığı Yeni Adım Dergisi İslâmî dünya görüşünden ötürü O'nun yazılarını yayınlamak istemeyince daha lisede okurken arkadaşları Mustafa Filiz ve Altan Etkin ile birlikte Çile adlı bir dergi yayınladı (1966). Yine Malatya'da yayınlanan Dal Dergisi'nde yazdı ve yönetti. Malatya Fikir Kulübü'nün çalışmalarına katıldı. Bu vesile ile Kulübün yakını olan Necip Fazıl ve M. Said Çekmegil ile tanıştı. Kulübün öteki müdavimleri Said Ertürk ve Bahaeddin Bilhan hocalardan ilk İslâmî nosyonu aldı.

İlk şiir kitabı Ben Asyalı Bir Ozan 1983 yılında Aylık Dergi yayınları arasında çıktı. 1987 yılında ikinci öykü kitabı Dr. S ve ilk öykü kitabı Gâvur Kayırıcılar'ın ikinci baskısı Kelime Dergisi Yayınları arasında çıktı.

İkinci şiir kitabı Çamurlu Bir Irmak 1989 yılında yine Kelime Dergisi Yayınları arasında yayınlandı.

Üçüncü şür kitabı Hayatımın Bahanesi 1994 yılında Esra Sanat Yayınları arasında çıktı.