ELOĞLUMETİN (İstanbul11 Mart 192711 Ekim 1985) ŞAİRRESSAM:

'Mehmet MetinMehmet EminAli HaziranlıEtem Olgunil ve Nil Meteoğlu imzalarını da kullandı.Nahide Hanımla bahçıvan Hasan Efendi'nin oğlu.Bulgurlu ve Kısıklı ilkokullarını ve Üsküdar Ortaokulu'nu bitirdikten sonra sınavla Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bülümü'ne girdi(1943);S.TorayB.R. Eyuboğlu ve Z.Kocamemi atölyelerinde çalıştı.1946'da siyasal nedenle iki ay tutuklu kaldığı için akademideki kaydı silindi.1947'deakademiyedönüp konuk öğrenci olarak derslere devam ederken askere alındı;disiplinsizliği yüzünden askerliği ancak beş yılda bitirebildi.Terhis olduktan sonra kısa bir süre İst.Bel.'si Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlıYIldız'daki bir birimde çalıştı.

Sonraki yaşamında geçimini resimlerinin geliri ve yaptığı süsleme çalışmalarıyla sağladı.'Genelev''Çıkmaz Sokak''Gecekondu Sofrası' gibi büyük kompozisyonlar ve İstanbul görünümleri yaptı.Pek çok sergi açtı. 1.DYO Sergisi'nde (1967)ve Yarımca Sanat Şenliği'nde(1976) birincilik ödülleri aldı.

Yayımlanan ilk ürünleri 1942'de Servet-i-Uyanış dergisinde çıkan bir öykü ile 1943'te İzmir'de Kovan dergisinde Mehmet Emin imzasıyla çıkan 'Sabah Şarkısı' adlı bir şiirdir.Garip akımı doğrultusunda ancak kendine özgü şiir diliyle dikkati çekti.V.Günyol'un deyişiyle 'Türk şiirinin bıçkınhırçın ve külhan ağızlı uçarı şairi' olarak tanındı.Toplumsal yaşamı İstanbul argosuyla somutlaştıran bir dil örgüsü kurdu.İstanbulSeçilmiş Hikayeler SözŞairler YaprağıTürk DiliVarlıkYenilik dergilerinde yayınlanan acılı bir ironinin egemen olduğu şiirleriyledönemin önde gelen şairleri arasında yer aldı.V.Günyol onun 'şairanaliği' ellerinin tersiyle itipsenli-benli günlük konuşma dilini benimseyen Garipçi'leri de aşarak ayıp kavramına bir DOĞallıkbir bağışlanırlıkhatta hatta bir sevimlilik' kazandırdığını belirtti

En önemli kitapları arasında sayılan Sulta Palamut için R.Mutluay'M.Eloğlu DüZensizliğine kızdığı toplumSaL kurallarıyla dirliğine kavuşamadığı kişiSeL hayat arasında tedirgin ve öfkelidir.Bunu bazen inceden KeSkiNe giden yergi ve eleştirilerlebazen tekil eylemlerini açıklayan içtenliğiyle ortaya koyar' görüşünü dile getirdi.

DostGüneySoyutMayPapirüs dergilerinde yayınladığı dergilerinde yayınladığı şiirlerinde İkinci Yeni akımına yaklaşarak imgeyi ön plana çıkardı.D.Hızlanbu dönemdeki Eloğlu'nu 'Dilini ve yaşamın dilini tepe tepe kullanan şair' olarak tanımlarkenA.Özkırımlı'Yaşama sevinciyle dolu eşyayı ve olayları hınzırca yakalayan bir şair' değerlendirmesini yaptı.1960'lardan sonra İkinci Yeni'nin etkisindençıktı;M.Fuata göre 'Yaşamdan kitaplara doğru kaydığı' bu dönemdeyeni bir şiir dili için aşırıya kaçan deneylere girişti.Bundan sonrailk şiirlerinde göze çarpan yaşama sevinci dolu dizelerine bir daha rastlanmadı.'

ÖDÜLİZİN ile 1971 TDK Şiir Ödülü

YAPITLARI:


Şiir düdüklü Tencere(resimleyen Orhan Peker) İst.Yeditepe1951;Sultan PalamutAnk.seçilmiş Hikayeler1957;Odunİst.:AlpaslanMtb.1959;Horozda n Korkan OğlanAnk.dost1961;Türkiye'nin Adresiİst.:Yeditepe1965;Ayşemayşeİst.:Yar1968; Dizinİst.:Güney1971;Yumuşak Gİst.:Baha Mat.1975; Rüzgâr Ekmek( resimleyen Orhan Peker)İst.:Ada1975;Hepİst.:Adam1982;Yine((İlk altı kitabını birlikte basımı) İst.:Adam1982;Şiirce(Son üç kitabının birlikte basımı)ist.:Adam1982;Ay Parçasıİst.:Yazko1983;Önce Kadınlarİst.:Adam1984

Derleme:Garip Şiirleri Antolojisi( Ü.Y.Oğuzcan'la birlikte