ÖĞRENİM HAYATI
M. Atilla Maraş ilkokul öğrenimine 1955 yılında beş buçuk yaşında iken Şehit Nusret İlkokuluna başladı. Burada iki yıl okudu. Daha sonra babası Yakubiye mahallesinde yeni bir ev yaptırınca bu okuldan naklen büyük yoldaki Cumhuriyet İlkokuluna kaydoldu. Başarılı bir öğrencilik hayatından sonra 1960’da buradan mezun oldu.

Ortaokul öğrenimini ise Erkek Sanat Enstitüsünün orta kısmında 1963’te tamamladı. Sonra Urfa Lisesine geçti. 1966‘da bu okulun fen bölümünden mezun oldu.

1967’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Ekonomi ve İşletme Bölümüne girdi. Buradan Temmuz 1971’de Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Bibliyografya

Ansiklopedi:
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Dergah yayınları c. 6 İstanbul 1986
Işık İhsan Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi Ankara 2001

Edebiyat tarihi:
Kabaklı Ahmet Türk Edebiyatı c. 4 İstanbul 1981

Kitaplar:
Akdeniz Mehmet Tamer / Mehmet Atilla Maraş’ın hayatı sanatı ve eserleri basılmamış lisans tezi Kastamonu 1999

Aksoy Kenan Mehmet Atilla Maraş’ın hayatı sanatı ve eserleri basılmamış lisans tezi Balıkesir 1997

Gürdağ Hayrullah Mehmet Atilla Maraş hayatı sanatı eserleri basılmamış lisans tezi Van 1998

Dergiler:
Balıklıgöl
Nabi
Adımlar
Hareket
Dergah
Edebiyat
Mavera
Yedi İklim
Hilal
Harran
Varide
İzlenim
İlim ve Sanat
Düş Çınarı
Taşra Edebiyat
Harran
Fecre Doğru
Kalem ve Onur
Tan
Ay Vakti
Aylık Dergi
Bu Meydan dergilerinin Mehmet Atilla Maraş’la ilgili yazı ve söyleşilerin yer aldığı nüshaları.

Gazeteler:
Yeni Devir
Hizmet
Zaman
Milli Gazete
Akit
Tercüman
Palandöken
Genç Anadolu
Urfa Şehir
İstikbal
Yenigün
Yeni Anadolu gazetelerinin Mehmet Atilla Maraş’la ilgili haber yorum ve yazıların yer aldığı nüshaları.

Mehmet Atilla Maraş daha çok şiir türünde eserler vermiş nesre fazla yönelmemiştir. Şiir kitaplarının sayısı altıdır. Bunların dışında birisi İngilizce-Türkçe olmak üzere iki tane de seçilmiş şiirlerinin yer aldığı üç kitabı daha vardır. Milletvekili olduktan sonra bir de Şair Milletvekilleri antolojisi hazırlamıştır. Nesir türünde ise bir deneme kitabı bir de şehir biyografisi bulunmaktadır.

ŞİİR KİTAPLARI
DOĞUDAN BATIDAN ORTA DOĞUDAN
Maraş’ın ilk şiir kitabıdır. Dergah Yayınları tarafından 1976 yılında yayımlanmıştır. Kitabın isim babası daha önce de belirttiğimiz gibi şairin yakın dostu Türkiye Yazarlar Birliği eski başkanı Mehmet Doğan’dır. Kitabın içinde Doğuya Batıya Ortadoğu’ya ait imajlar olduğu için bu isim seçilmiştir. Bu kitabın 2. baskısı 1997’de Beyan Yayınları tarafından yapılmıştır.

Bu eserde otuz beş şiir mevcuttur. Kitaptaki şiirler Körler Çarşısı Doğudan Batıdan Orta Doğudan Duruşmalar adıyla üç bölüme ayrılmıştır. Şiirlerde genellikle serbest nazım kullanılmış olmakla birlikte klasik tarzda kaside ve gazel türünde ürünler de yer almaktadır.

Maraş’ın bu ilk kitabı öncelikle adı itibarıyla dikkat çekicidir.

ŞEHRAYİN
Şairin 2. şiir kitabıdır. Bu kitabının adı bir öyküye dayalıdır. Buna göre Hz. Peygamberin hicretinde Medine’ye vardıkları vakit onu Telael Bedru Aleyna” (Ay Doğdu Üzerimize) diye bir şiiri hep birlikte söyleyerek karşılarlar. Alkış tutar def çalarlar. Orada bir şehrayin bir şenlik olur. Kitabın ismi bu olaydan esinlenerek verilmiştir. Çünkü bu kitap hicretin 1400. yılında yayımlanmıştır. İlk baskısı 1981’de 2.baskısı 1995’te yapılmıştır. Kitap 35 şiirden oluşmaktadır. Şiirler ilk kitapta olduğu gibi burada da üç bölüme ayrılmış.Ahvalim Beyan eder Hayatımızdan Şiirler Küçük Şiirler.

İlk bölümdeki şiirler ikisi dışında beyit birimiyle gazel diyebileceğimiz bir nazım şekliyle ele alınmış. İkinci bölümdeki şiirler serbest nazımla yazılmıştır. Üçüncü bölümdekiler ise kısa şiirlerden oluşmuştur.

ANEY
Şairin en çok baskı yapan kitabıdır. İlk baskısı 1983’te 2. baskısı 1994’te 3. baskısı ise 2005’te yapılmıştır. Kitabı bu denli ilgiye mahzar kılan sebep ise meşhur Aney şiirinin bu kitapta yer almasıdır.

Kitap 27 şiirden ve üç bölümden oluşmaktadır. Yeryüzü Coğrafyam Fasıl Aney
İlk bölümdeki şiirler; uzun şiirlerdir. İkinci bölümdeki şiirler; şairin vazgeçemediği kısa esprili şaşırtıcı yoğun manalı şiirlerden oluşur. Üçüncü bölümde ise meşhur “Aney” şiiri yer almaktadır. Kitabın sonunda Aney şiirinin yazılış öyküsünü anlatan bir de yazı yer almaktadır.

ZOR SÖZLER
Zor Sözler 1989’da Yazı Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. 2. baskısı ise 1995’te Beyan Yayınlarınca yapılmıştır. Bölümlere ayrılmayan bu kitapta yirmi şiir bulunmaktadır. Kitap bir münacaat ve naatla başlamakta sonra başka konulardaki şiirlere geçilmektedir. Şiirler genellikle hece vezniyle yazılmıştır. Serbest şiirler de mevcuttur. Bazı şiirlerde ise beyit düzeni esas alınmıştır.

CHİLD DREAMS (ÇOCUK RÜYALARI)
Bu eser Şair Maraş’ın bu güne kadar yazmış olduğu şiirlerden genellikle kısa olanlarının İngilizce-Türkçe yayınlanmasıyla oluşmuştur. Kitapta otuz şiir vardır. Şiirler İngilizce’ye Mevlüt Ceylan Savaş Barkçin Selda Kalfa tarafından çevrilmiştir. Kitap 1991’ de yayımlanmıştır.

MERHABA EY HÜZÜN
1997’de Beyan Yayınları arasından çıkan bu kitap da Ölüm Geçer Tarzı Kadim Ey Hüzün olmak üzere üç bölümden ve 31 şiirden oluşmaktadır. Gelenekle bağını her zaman sağlam tutan şair bu kitabının girişine bir ayet-i kerime ve bölüm başlarına da Fuzuli Nabi ve Baki’den beyitler almıştır. Kitabın sonunda ise şairin Malezya-Kuala Lumpur’da sunduğu “Esrarlı Sesler” isimli bildirisinin metnine yer verilmiştir.

KÜNYEMİZE AŞK YAZILDI
Şairin önceki kitaplarından yapılan bir seçmedir. İlk baskısı 1997’ de 2. baskısı 2001’de yayımlanmıştır. Tarz-ı Cedit Üzere şiirler Tarz-ı Kadim Üzere Şiirler ve Eski Sevdalar bölümlerinden oluşan kitapta 58 şiir yer almaktadır.

ADANMIŞ ŞİİRLER
Şairin yedinci şiir kitabıdır. 2004’te Ankara’da Lazer Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Bunların bir kısmı yine klasik tarzdadır. 44 şiire yer verilmiştir. Bu kitapta ithaf şiirlerin çokluğu dikkat çeken bir husustur.

ŞAİR MİLLETVEKİLLERİ
Bu kitap şairin hazırladığı tek antolojidir. Eserde 1920-2005 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapmış 1851 doğumlu Abdülhak Hamit’ten 1956 doğumlu Recep Garip’e kadar seksen şairin kısa biyografileri ve şiirlerinden seçilmiş örnekler yer almaktadır. Bu kitap 404 sayfa olup TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları arasında 2005 yılında çıkmıştır.

BULURUM BEN YAR SENİ
Şairin bu güne kadar yazdığı şiirlerinden yeniden seçmeler yapılarak Erguvan Yayınları tarafından 2006 yılında İstanbul’da yayınlanmıştır.

DÜZYAZI ESERLERİ
PEYGAMBERLER ŞEHRİ ŞANLIURFA
Şairin doğup büyüdüğü şehre karşı bir vefa borcu sayılabilecek bu kitap ilk olarak 1986’da Birlik Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Daha sonra 1997’de Şanlıurfa Belediyesi tarafından tekrar basılan bu kitapta Şanlıurfa tarihi coğrafyası sosyal yapısı ekonomisi kültürü ve turistik değerleri açısından bir şair gözüyle ele alınmıştır.

BEYAZ ADAMIN KUTUSU
Şairin tek deneme kitabıdır. 2001 yılında yayımlanan bu kitap şairin şiir hayat ve insan üstüne yazdığı 45 denemeden oluşmaktadır. Bu kitap da şairin çoğu şiir kitabı gibi üç bölümden oluşmakta ve bu bölümler şu isimleri taşımaktadır: Şiir Sanatı Üstüne Notlar Sanat Üstüne Notlar ve Yaşamak ve Ölmek.

ALINTIDIR.