1955 yılında Sivas'ın Kümbet köyü'nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde orta öğrenimini Ankara'da yaptı. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Birçok ansiklopedi dergi ve gazetelerde çalıştı. Halen Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde basın danışmanlığını yapıyor. Şiir deneme ve eleştiri yazıları Akatalpa Defter Edebiyat Dostları Edebiyat ve Eleştiri Evrensel Kültür İnsan Kum PatikaVarlık Yarın Yeni Olgu gibi dergilerde yayınlandı.

Her zaman insanlık durumlarına vurgu yapan kimi zaman ironik ama her zaman coşkulu bir iç dökme alabildiğine yakıcı ve kırılgan bir ses tonu ile bireysel deneyim ve gözlemlerini içeriğine dayanak yapan; alegori simge ve benzetmeleri dengeli kullanan şiirin halk kaynaklarından da yararlanan dize bilincine sahip ufku açık tutkulu şiirler yazıyor Temizyürek