17'inci Yüzyılda yaşadı. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde o çağın ünlü 'çöğür' çalanları arasında iki kez adı geçer. Asıl adının 'Osman' olduğu sanılıyor. 4'üncü Murad döneminde yapılan Revan (1635) ve Bağdat (1638) seferlerine katılan bir yeniçeri olduğu şiirlerinden anlaşılıyor. Sazı ve deyişleriyle kendini âşıklar arasında kabul ettirdi. Âşıklara ilgi duyan 4'üncü Murad'dan da yakın ilgi gördü. Evliya Çelebi'nin kendisinden 'Celeb Kâtibî' diye söz etmesine dayanılarak canlı hayvan alım satımıyla uğraştığı inancı doğurdu. Ancak Kapıkulu sınıfına asker yetiştiren 'Acemi Ocağı'nda yazıcı olduğu mahlasını ve 'Celeb' lakabını buradan aldığı ortaya çıktı. Çağdaşı âşıklardan Âşık Ömer'in 'Şairname' adlı destanında 'Evvel Kâtibî'den idelüm âğaz' diye âşıkları anmaya onunla başlaması ününün yaygınlığını gösterir. Deyişlerinde duygularını içtenlikle ve açıklıkla ortaya koydu. Aruz ölçüsünü de denedi ama başarılı olamadı. Sadeddin Nüzhet Ergun'un 1933'te yayınlanan 'XVII. Asır Saz Şairlerinden Kâtibî' adlı kitabında şiirlerinden örnekler ve yaşamıyla ilgili bilgiler yer alır