İlhan Berk Necatigil’in deyimiyle “şiirimizin uç beyi” 1918’de Manisa’da doğdu. İlk şiirleri Manisa Halkevi dergisi Uyanış Varlık Çığır gibi dergilerde çıktı. 1944 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Fransızca Bölümü’nü bitirdi. Destansı yönünün ağır bastığı adeta bir Türk Walt Whitman’ı olarak adlandırıldığı dönemde İstanbul (1947) Günaydın Yeryüzü (1952) Türkiye Şarkısı (1953) ve Köroğlu’nu (1955) yayımladı.

1953 yılına kadar çıkardığı kitaplarla gerçekçi bir şair görüntüsü veriyordu. 1953’te Yenilik dergisinde yayımladığı “Saint-Antoine’ın Güvercinleri” ileride İkinci Yeni adını alacak şiir akımının habercisi oldu. Bu özellik daha sonraları gelişerek sürdü ve İlhan Berk’in özgün tutumu durumuna geldi. Giderek İkinci Yeni şiirinin öncüsü ve en güçlü savunucusu olarak anılmaya başladı. Şiirlerinde cinsellik ve tarih ana temalar olarak belirdi. Çeşitli nesneleri kent sokak gibi olguları ayrıntılı bir “kimlik kartı” somutluğu taşıyan bir biçimde şiirleştirdi. Düzyazı şiirlerden aforizmalara harfleri nesneleri ve semtleri sevmeye dek genişleyen çok kollu bir şiir ırmağıdır İlhan Berk.

Başlıca Yapıtları:
Şiir: Eşik (1947-1975) (Toplu Şiirler I YKY 1999) Aşk Tahtı (1976-1982) (Toplu Şiirler II YKY 1999) Akşama Doğru (1984-1996) (Toplu Şiirler III YKY 1999) Galata (YKY 2000) Pera (YKY 2000) Şeyler Kitabı (YKY 2002) Toplu Şiirler (Delta YKY 2003) Requiem (YKY 2004); Deneme / Günlük / Otobiyografi: Uzun Bir Adam (1982; YKY 1997) Şifalı Otlar Kitabı (1982; YKY 2004) El Yazılarına Vuruyor Güneş (1983; YKY genişletilmiş baskı 1992) İnferno (YKY 1994) Kanatlı At (YKY 1994) Logos (YKY 1996) Poetika (YKY 1997) Kült Kitap (YKY 1998); Çeviri / Antoloji: Başlangıcından Bugüne Beyit Mısra Antolojisi (1960) Güldeste (Başlangıçtan Bugüne Türk Şiiri Antolojisi) (2003) Seçme Kantolar-Ezra Pound (1969) Seçme Şiirler-Arthur Rimbaud (1962) Başlangıçtan Bugüne Fransız Şiiri Antolojisi (2004) Asılı Eros (YKY 1996); Yabancı dillere çevrilmiş yapıtları: Estambul / İstanbul (Madrid 1988); Histoire Secrète de la Poésie / Şiirin Gizli Tarihi (Paris 1991); Poemas / Şiirler (Madrid 1992); Rio Hermoso / Güzel Irmak (Madrid 1995); Selected Poems / Seçme Şiirler (New York 2004).