1926 yılında Karaman'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi'ni Harp Okulu'nu bitirdi. Ankara'da bulunduğu yıllarda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne devam ederek buradan da mezun oldu. İstanbul'da heybeliada Deniz Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Aruz ve hece vezniyle şiirler yazmış olan Bekir Sıtkı en çok halk şiiri tarzında yazdığı koşmalarla ismini duyurmuştur. Aruzla yazdığı şiirlerinde Yahya Kemal - Faruk Nafiz karışımı bir şiiri devam ettirmiştir. Ayrıca rubai türünde şiirleri de vardır. Hece şiiriyle halk tarzı şiiri ustaca bağdaştırmış

Anadolu'nun ve Anadolu insanının ruhunu dyugulu bir şekilde yansıtmıştırı. Sıla aşk ölüm şiirinin başlıca konularını teşkil etmektedir.

ESERLERİ
Bir Yağmur Başladı (1957) Dostlar (1965)