1942 yılında Adananın Kadirli İlçesinin Azaplı köyünde dünyaya geldi. Babası Mehmet Vanın Gevaş İlçesinin Avşar köyünden Hallac aşiretinden annesi Hüsne ise Kayserinin Pınarbaşı İlçesinin Avşar Potuklu köyünden ve Avşar aşiretindendir.

Babası Vandan 1914 yılında Kadirliye göç etti. Bu yöreye gelinceye kadar Osman Taşkayanın babası Güneydoğu Anadoluda çok güç koşullarda hayat memat savaşı verir. Hiçbir yerde mekan tutamaz. Sonunda Kadirlinin Azapil köyüne yerleşir. İki kez evlenir. Fakat her iki eşi de vefat eder. Aşık Feymaninin anası Hüsnenin aşireti Avşardadaloğlular yazı Kayseride kışı ise Çukurovada geçirmektedirler. Yine bir kış Çukurovada geçirmektedirler. Yine bir kış Çukurovaya geldiklerinde Osmanın babası Hüsne Hanımla evlenir. Aşık Feymani dünyaya geldiğinde oğluna kendi babasının adını koyar.

Özgeçmişi hakkında bu bilgileri bize veren Aşık Feymani aşıklığı hakkında şunları söyledi: 'Küçük yaşta mecazi dediğimiz aşka tutuldum. Bu aşk 15 yaşıma kadar devam etti. Çoban Osman mahlasıyla şiir yazar türkü söylerdim. 1964ün sonbaharında ve 1965in ilkbahar ve yaz aylarında birkaç kez rüyamda Nurani yüzlü bir zatı görmüştüm. Bana hep 'Feymani' diye seslenmişti. Bu yüzden bu adı mahlas olarak aldım. 1972 yılında evlendim. Üçü oğlan biri kız olmak üzere dört çocuğum oldu. Halen Azaplı köyünde oturuyorum'. Aşık Feymani 1966 yılında başlatılan Türkiye Aşıklar Bayramına 1968den itibaren katılmaya başladı. Şiir ve atışma dalında büyük başarı gösterdi. Çeşitli ödüller kazandı. Daha sonra yurt genelinde yapılan Aşıklar şölenlerine de katıldı. Şiirlerinde tasavvufi deyişlere geniş yer verir. Çukurovalı aşıklar arasında büyük saygınlığı vardır.