(1925- 2005)
Şair yazar. Menemen’de doğdu. Bedreddln İlhan’ın oğlu­dur. İlk öğrenimini İzmir Karşıyaka llkokulu’nda orta öğre­nimini İstanbul Işık Lİsesİ’nde yaptı. Yüksek öğrenim için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdiyse de yarıda bıraktı (1949). Attila İlhan 1950′de gazeteciliğe başlayarak Gerçek Va­tan Demokrat İzmir Yeni Ulus Yeni Ortam ve Dünya gaze­telerinde yazılar yazdı. 1959-1962 ytltarı arasında senaryo yazarı rejisör asistanı montaj asistanı olarak sinemada ça­lıştı; Ali Kaptanoğtu takma adı İle yazdığı onbeş civarında senaryosu filme çekildi. 1974 yılında Bilgi Yayınevi danış­manlığına getirildi.

İlk şiiri 1941′de Yeni Edebiyat gazetesinde çıktı (Balıkçı Türküsü 1 Ekim 1941). Cebbaroğlu Mehemmed adlı şiiri ile CHP Şiir Yarışması’nda ikincilik kazanınca sanat dünyâsı­nın dikkatini çekti. İlhan’ın 1955 yılına kadar yazdığı şiirle­rinde karamsarlık hâkimdir. Yalnızlık umutsuzluk bunalım ölüm ve aşk şiirlerin başlıca temalarıdır. Tabiat İle insan ru­hu arasında hissî bir bağlantı kurar. Halk Türkçesi’nin deyim ve mecazları ile süslenmiş zengin bir dili vardır. Hayali ve buluşları çok güçlüdür. Aynı özellikler hemen hemen nesir­lerinde de görülür. Şiirlerinde Dadaloğlu Pir Sultan ve Köroğlu tesiri vardır. İkinci yeni şiirinin öncülerindendir.

Siir kitapları:
1. Duvar (1948) 2. Sisler Bulvarı (1954) 3. Yağmur Kaçağı (1955) 4. Ben Sana Mecburum (1960) 5. Be­lâ Çiçeği (1962) 6. Yasak Sevişmek (1968) 7 Tutuklunun Günlüğü (1970) 8. Böyle Bir Sevmek (1977) 9. Elde Var Hü­zün (1982).

Romanları:
1. Sokaktaki Adam (1953) 2. Zenciler Birbirine Benzemez (1957) 3. Kurtlar Sofrası (2 cilt 1963-1964) 4. Bıçağın Ucu (1973) 5. Sırtlan Payı (1974) 6. Yaraya Tuz Basmak (1978) 7. Fen- Halde Leman (1980) 8. Oersaa-det’te Sabah Ezanları (1981). Deneme ve hatıraları: 1. Hangi Sol? (1970) 2. Hangi Batı? (1972) 3. Faşizmin Ayak Sesleri (1975) 4. Hangi Seks? (1976) 5. Hangi Sağ? (1980) 6. Ger­çekçilik Savaşı (1980) 7. Hangi Atatürk? (1981).

Gezi notla­rı: Abbas Yolcu (1959).
Gazete yazıları: Batı’nın Deli Gömle­ği (1982). Attila İihan Tutuklunun Günlüğü kitabı ile TDK 1974 Şiir Ödülü’nü; Sırtlan Payı romanı ile de 1974-1975 Yu­nus Nadi Armağanı’nı kazandı.