(1889-1978)
Yazar. İstanbul’da doğdu. Vefa idâdîsi’ni (1903) istanbul Üniversitesi Tabiîye Bölümü’nü (1908) bitirdi pârü’l-’ muallimîn’de hat ve pedagoji dersleri verdi. İstanbul Üniver-sitesi’nde (1913-1933) pedagoji profesörlüğü dekanlık ve rektörlük yaptı. Ankara Dil ve Tarİh-Coğ rafya Fakültesi’nde profesörlük (1939-1942) yaptı. Afyon ve Kırşehir’den de mil­letvekili seçildi (1942 1946). Ankara’da öldü.

Cumhuriyet devri yazarlarındandır. Sosyoloji psikoloji sanat eğitim ve felsefe alanlarında 100′e yakın eser ve in­celemeleri deneme ve fıkra türünde yazıları davardır. Hikâ­ye tiyatro eseri ve roman yazarlarındandır.
Hikâye ve romanları:

1. Yalnızlar (Hikâye 1942) 2. Batak (Roman 1942).

Tiyatro eserleri:
1. İnanmak (1939) 2. Salt Çelebi (1939) 3. Hayvanlar (1939) 4. Akıl Taciri (1940) 5. Ka­fa Tamircisi (1940) 6. Andaval Palas (1940) 7. Kütük (1946) 8. Dolap Beygiri (1949) 9. Karagöz Ankara’da (1949) 10. Kü­çük Şehit (1961). Yeni Adam dergisi (aylık ilk sayısı 1 Ocak 1934′te)de Baltacıoğlu’nun eseridir.

Felsefe kitapları:
1. Kal­bin Gözü (1922) 2. Rousseau’nun Terbiye Felsefesi (1925) 3. Felsefe (1938)

Sosyoloji kitapları:
1. Maarifte Siyâset (1918) 2. Târih ve Terbiye (1933) 3. Türk’e doğru. 4. Batı’ya Doğru (1943) 5. Ziya Gökalp (1966)

Estetiğe dâir eserleri:
1. Demok­rasi ve Sanat (1931) 2. Sanat (1934) 3. Tiyatro (1941) 4. Kara–göz Tekniği ve Estetik (1942)

5. Türkler’de Yazı Sanatı (1958).

Dinî eserleri: 1. Kur’ân Tercümesi (1957) 2. Büyük Tefsir (1961).
Pedagoji İle ilgili eserleri de vardır. Sanatkârın hayatı eserleri ve felsefesi içİnSabri Kolçak’ın neşrettiği Prof. Ismail Hakkı Baltacıoğlu (Izmir 1968) adlı esere bakılmalıdır.]