(1892-1942)
Roman ve hikayeci. Antalya’da doğdu. Gürcistan Atabek hanedanı soyundan Jandarma Albayı Ahmed Enis Bey’in oğludur. Babasının görevi sebebiyle çocukluk yılları Ana­dolu’nun çeşitli şehirlerinde geçti. Hukuk Fakültesi’nde öğ­renci iken I. Dünya Savaşı çıkınca eğitimini yarıda bırakıp yedeksubay olarak savaşa katıldı. Ayan Meclisi kâtipliği Denizyolları müfettişliği yazı işleri ve yayın şefliği yaptı. İs­tanbul’da öidü. Feriköy Mezarlığı’na gömüldü.

Yazı hayâtına Rübab dergisinde başladı (1912). 1928′den sonra edebî çalışmaları görülmedi. Eserlerinde I. Dünya Sa­vaşı -ve Mütâreke yıllarının yozlaşmış istanbul çevrelerini anlatır. Naturalist Özellik arzeden bu roman ve hikâyeler açık saçık ve ahlâka aykırı bulunduğu için kütüphanelere sokulmadı. Bir kısmı da yayınlanmadığı için kayboldu.

Romanları:
1. Neriman (1912) 2. Zâniyeler (1924) 3. Sara (1926) 4. Cehennem Yolcuları (1926) 5. Orta Malı (Son Saat’-te tefrika 1925-26) 6. Ayarı Bozuklar (Aynı gazetede tefrika 1926) 7. Endam Aynası (Aynı gazetede 1927) 8. Mahalle (Vakit gazetesinde).

Hikâyeleri:
1. Bataklık Çiçeği (1924) 2. Çeşitli dergi ve gazetelerdeki hikâyeleri (1918-1928).