Haldun Taner ( 1915)- (07.05.1986)


İstanbul'da doğdu (1915). Mütareke yıllarında Kurtuluş Savaşı başlamadan önce yazıları dersleri ve nutuklarıyla Türkiye'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü hukuki gerekçeleriyle savunan ilk kişi olan Prof. Ahmed Selahattin'in oğludur. Galatasaray'da Heidelberg Üniversitesi'nde ve İstanbul Üniversitesi'nde okudu. 1950'den sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde Gazetecilik Enstitüsü'nde LCC Tiyatro Okulu'nda binlerce öğrenci yetiştirdi. 7 Mayıs 1986'da İstanbul'da öldü.

ESERLERİ:

Tiyatro:

Ayışığında Şamata Eşeğin Gölgesi Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım Günün adamı-Dışardakiler Haldun Taner Kabare Keşanlı Ali Destanı Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Vatan Kurtaran Şaban Ve Değirmen Dönerdi-Lütfen Dokunmayın.

Deneme:
Berlin Mektupları Çok Güzelsin Gitme dur Hak dostum Diye başlayalım Söze Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Koyma Akıl Oyma AkılÖnce İnsan.

Hikaye:
Kızıl Saçlı Amazon Onikiye Bir Var Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu Yalıda Sabah.