28 ağustos 1828 tarihinde Moskova’nın güneyinde asil ve zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Babası kont Nikolay İlyiç Tolstoy 1812 yılı Napolyon savaşlarına iştirak etmiş emekli bir yarbaydı.

Tolstoy çocukluk yıllarında ağabeyi Nikolay’ ın etkisinde kalmış gençliğe geçiş döneminde Rousseau’ yu okumuş ve gençliğinde önce doğu dilleri ile ilgilenmiş sonraları hukuk tahsilini tercih etmiştir. Ne varki hürriyete olan tutkusu hukuk fakültesini de terk etmesine sebep olmuştur.

Tolstoy içinde bulunduğu zaman dilimini çok iyi izlemiş ve çok iyi tanımıştır. “Din nedir” adlı eseri Tolstoy’ un dogmatik din ve bilim hususundaki araştırmalarının sonucudur.

Onun eserlerinde dini ve felsefi motifler yoğunluk kazanır. Tolstoy eserlerinde kendi dünya görüşünü açıklar ve yaşamı bunlar üzerinde temellendirmeye çalışır. Bunu aynı çizgideki “İnancım Neden İbarettir?” “Sanat Nedir?” “Susamam” “Dogmatik Din-Bilimin Eleştirisi” adlı eserleri destekler.

Tolstoy yazdığı romanlarda insanı ve tavırlarını konu edinir. “Savaş ve Barış” ve “Anna Karenina” insan tahlilleri ve tasvirleri ile dopdoludur. Tolstoy’ un kendisini ve Allah’ı arayış macerası bütün ömrünü kaplamaktadır. Ömrü boyunca anlaşılamadı. Doğduğu o zengin ve burjuva hayatı terk etti. etrafındakiler onu anlamadı karısı bile. 82 yaşındaki bu ihtiyar adam yağışlı bir gecede evden kaçtı fakat yolda hastalandı ve yola devam edemedi. 7 kasım 1910’ da bir tren istasyonunda yolculuğunun ilk durağı olan istanbul’ a hareket etmek üzere iken hayata gözlerini yumdu.

alıntıdır