Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Arrow Louis Aragon Kimdir? Hayatı Hakkında...

  Louis Aragon (Louis Aragon Kimdir? - Louis Aragon Hakkında)

  Louis Aragon (3 Ekim 1897 Paris - 24 Aralık 1982 Paris)
  "Kendimle uzlaşmak gibi bir arzum yok olmadı da hiç. George Brassens'in bestelediği ve yaygınlaştırdığı "Mutlu aşk yoktur" 1943'de yazdığım bir şiirin dizesidir. Söz konusu mutsuzluk işgal yıllarının mutsuzluğu. Fransa'nın içinde bulunduğu o acıklı durumda mutlu bir aşk olabilir miydi? Ortak bir mutsuzlukta bireysel mutlulukların olamayacağı teması o zamanlar işlediğim bu tema aslında hemen yazdığım tüm yapıtlarda da var. Gerçekten bu şiirde ortaya çıkan sorun mutlu aşkın olup olmayacağı değil mutlu çiftin olup olmayacağıdır. Kadın-Erkek çiftini erkeğin ve kadının en yüce şekli olarak düşündüğümü söylemiştim. Umarım gelecek günler kadın-erkek çiftine mutluluk taşır."
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  3 Ekim 1897'de Paris'de doğmuştur. Siyasal eylemci ve komünizm yanlısı şair romancı ve deneme yazarıdır. Bugünkü Fransız ozanlarının en önemlilerinden biri diye bilinir. Önceleri Dada akımının öncüleri arasında sayılıyordu sonradan Breton Soupaux ile birlikte bu yüzyılın en önemli şiir akımı olan Sürrealizm'in kurucularından biri oldu. Bugüne değin şiir roman eleştiri deneme çeviri olarak 61 kitap yayımladı.
  Aragon'un ünü öte yandan İkinci Dünya Savaşı'nda gizli karşı koyma hareketiyle daha bir büyümüştür. Le Paysan de Paris adlı romanı gerçeküstücülüğün en güzel örneklerinden biri olarak gösterilmektedir. Charles d'Orléans'dan Victor Hugo'ya değin uzayan bir şiir çizgisini sürdürür gibidir Aragon. Aragon açık yazan ozanlardandır birçok şiirleri bu yüzden şarkı haline getirilmiştir. Aragon romancı olarak da ün yapmıştır. Çağdaş romanların arasında önemli bir yer tutar. Birkaç çevirisi de vardır. 24 Aralık 1982'de Paris'te ölmüştür.

  En önemli kitapları

  • Le traité du style
  • Les Cloches de Balé
  • Créve-Coeur
  • La Diane Française
  • Les Yeux d'Elsa
  • En Etrange Pays dans mon lui-même
  • Les Yeux et le Mémoire
  • Le Roman İnachevé

  Şiirlerinden örnekler
  Elsa'nın Gözleri
  Öyle derin ki gözlerin içmeye eğildim de
  Bütün güneşleri pırıl pırıl orada gördüm
  Orada bütün ümitsizleri bekleyen ölüm
  Öyle derin ki herşeyi unuttum içlerinde
  Uçsuz bir denizdir bulanır kuş gölgelerinde
  Sonra birden güneş çıkar o bulanıklık geçer
  Yaz meleklerinin eteklerinden bulutlar biçer
  Göklerin en mavisi buğdayların üzerinde
  Karanlık bulutları boşuna dağıtır rüzgâr
  Göklerden aydındır gözlerin bir yaş belirince
  Camın karılan yerindeki maviliğini de
  Yağmur sonu semalarını da kıskandırırlar.
  ...............
  Ben bu radiumu bir pekbilent taşından çıkardım
  Benim de yandı parmaklarım memnu ateşinde
  Bulup bulup yeniden kaybettiğim cennet ülke
  Gözlerin peru'mdur benim golkond'um hindistan'ım
  Kâinat param parça oldu bir akşam üzeri
  Her kurtulan ateş yaktı üstünde bir kayanın
  Gördüm denizin üzerinde parlarken elsa'nın
  Gözleri elsa'nın gözleri elsa'nın gözleri.

  alıntıdır

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ARAGON Louis (1897-1982). Aşk ve özgür*lük üzerine şiirleriyle ünlü Fransız şair ve romancı Aragon Paris'te doğdu. Tıp öğrenimi gördükten sonra I. Dünya Savaşı sırasında askere alındı. Askerlik arkadaşları arasında geleceğin ünlü edebiyatçılan Andre Breton ve Paul Eluard da vardı. Bu arkadaşlarıyla dostluğunu ve daha başka sanatçılan Anicet (Anicet ou le Panorama; 1921) adlı romanın*da anlatmıştır.

  Aragon arkadaşlarıyla birlikte Dada adlı edebiyat topluluğuna katıldı. Dadacılar I. Dünya Savaşı'nın yarattığı umutsuzluk orta*mında her türlü baskıya ve toplumsal kurala özellikle şiirde anlama karşıydılar. Örneğin Aragon'un bu dönemde yazdığı bir şiir alfa*bedeki harflerin rasgele sıralanmasından olu*şuyordu.  1919'da Philippe Soupault ve Breton ile birlikte Litterature adlı gerçeküstücü dergiyi kurdu. Gerçeküstücülük Akımı her türlü sa*nat ve düşünce anlayışını kökten değiştirmeyi amaçlıyordu . Bir köylünün Paris izlenimlerini gerçeküstücü layışla anlattığı le Paysan de Paris ("Parisli Köylü") romanı 1926'da yayımlandı.

  1927'de Fransız Komünist Partisi'ne giren Aragon'un sanat ve düşün yaşamında köklü değişmeler oldu. Toplumcu gerçekçi anlayışa yönelerek gerçeküstücülerle ilişkisini kesti ve sanat ve edebiyat konularında partinin sözcü*lüğünü üstlendi. Bu dönemde yazdığı roman*larında Fransız toplumunun insan tiplerini toplumsal gerçeklerini sergilemeye ağırlık verdi. Le Monde reel (1933-44; "Gerçek Dün*ya") adıyla yayımladığı dört ciltlik roman dizi*sinde özellikle zenginlerin yaşama biçimi üze*rinde duran Aragon onların bencilliklerini çürümüşlüklerini işçilerin yaşam koşullarını ve özlemlerini dile getirdi. Bu romanlardan ikisi Kibar Semtler (les Beaux guartiers; 1936) ve Çalardı Basel'in Çanları (les Cloches de Bâle; 1933) adıyla Türkiye'de de yayımlandı. Partinin 1939-40 dönemindeki öyküsünü an*lattığı altı ciltlik roman dizisi les Communistes (1949-51; "Komünistler") ve 1810'lar Fransa'sını konu alan la Semaine sainte (1958; "Kutsal Hafta") gibi romanlarında toplumcu gerçekçi çizgisini sürdürdü.
  II. Dünya Savaşı'nda Almanlar Fransa'yı işgal ettiğinde Aragon direniş hareketine ka*tılmıştı. Askere alınmasına karşın şiirleri direniş gazetelerinde takma adla yayımla*nıyordu. Özgürlük temasını işlediği ve çoğu şarkı ya da marş olarak bestelenen şiirleri dilden dile dolaşarak yaygınlaşıyor direniş önderlerinden General De Gaulle Cezayir radyosundan Aragon'un şiirini okuyarak hal*kı direnişe katılmaya çağırıyordu.


  1928'de tanıştığı ve 1939'da evlendiği Rus kökenli Elsa Triolet için yazdığı aşk şiirleri Aragon'un şair olarak ünlenmesinde büyük rol oynadı. Bu şiirlerde ana dilini ustalıkla kullanıyor yeni imgelerle büyüleyici bir hava yaratıyordu. Aragon geleneksel Fransız şiiri*nin yanı sıra doğu şiirinden özellikle de Arap ve İran şiirlerinden esinlendi. Doğu şiirindeki gizem ve tanrısal güçleri yüceltme Aragon'un şiirinde Elsa'yı Elsa'nın aracılığıyla da kadını yüceltmeye dönüşüyordu. Türkiye'de Elsa'ya Şiirler (Elsa; 1959) Elsa'nın Mecnunu (le Fou d'Elsa; 1963) ve Mutlu Aşk Yoktur (1988) adlarıyla yayımlanan bu şiirlerde Aragon aşk özgürlük mutluluk temalarını işliyordu.


  1953-72 arasında Les Lettres Françaises dergisinin yayın yönetmenliğini yapan Ara*gon makale ve denemelerinde Fransız ve Sovyet edebiyatını inceledi. Elsa'nın 1974'te ölümünden sonra evine çekilen şair bütün çabasını şiirlerini gözden geçirmeye harcadı. 1982'de Paris'te öldü.


  Aragon'un öbür yapıtları arasında Feu de joie (1920; "Sevinç Ateşi") le Mouvement perpetuel (1925; "Sonsuz Hareket") la Creve-coeur (1941; "Büyük Acı") les Yeux d'Elsa (1942; "Elsa'nın Gözleri") la Diane française (1945; "Fransız Diana'sı") // ne m'est Paris que d'Elsa (1964; "Elsa'sız Paris Benim İçin Bir Hiçtir") gibi şiir kitapları ile la Mise â mort (1965; "Ölüme Gönderme") ve Blanche ou l'Oubli (1967; "Blanche ya da Unutuş") gibi romanları sayılabilir. 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Louis Aragon


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  (1897 Paris - 1982 Paris)
  Fransız şairi ve romancısı.

  Zengin bir ailenin çocuğudur. Hekimlik öğrenimi görürken askere alındı. 1919'da öncü sanat hareketi dadaizmi benimsedi ve bu doğrultuda şiirler yazdı. Breton'la birlikte "Littérature" dergisini çıkardı (1919). Dada hareketi son bulunca 1924'te Breton Soupault ve Eluard'la birlikte gerçeküstücülük akımının önde gelen bir temsilcisi oldu. "Le Paysan de Paris" (Paris Köylüsü) adlı romanı gerçeküstücülüğün başyapıtları arasına girdi. 1932'de gerçeküstücülük akımından koptu. İdealist sanat anlayışından ve biçimci estetikten tümüyle uzaklaşarak sosyalist gerçekçiliği benimsedi.

  1937'de komünist "Ce Soir" gazetesini çıkarmaya başladı. 1939 yılına değin İspanya İç Savaşı'nda çarpıştı. II. Dünya Savaşı sırasında Fransız direniş örgütünün önde gelen liderlerinden biri oldu. Bu dönemde gizlice basılıp dağıtılan yurtsever ve savaşçı şiirleriyle büyük ün yaptı. Karısı Elsa Triolet için yazdığı şiirler bu ününü daha da pekiştirdi. 1953'te ünlü edebiyat ve sanat dergisi "Les Lettres Françaises"in yöneticiliğini üstlendi. Sosyalist gerçekçilik doğrultusunda yazdığı romanlarında burjuva toplumunun çöküşünü ve emekçi sınıfının yükselişini konu edinmiştir.

  Başlıca yapıtları:
  Roman


  • "Les Cloches de Bâle" (Basel'in Çanları 1934)
  • "Les Communistes" (Komünistler 1949-1951 6 cilt);

  Şiir

  • "Les Yeux d'Elsa" (Elsa'nın Gözleri 1942)
  • "Elsa" (1959)
  • "Les Poètes" (1960).


  Şiirlerinden örnekler
  Mutlu Aşk Yoktur

  İnsan her şeyi elinde tutamaz hiç bir zaman
  Ne gücünü ne güçsüzlüğünü ne de yüreğini
  Ve açtım derken kollarını bir haç olur gölgesi
  Ve sarıldım derken mutluluğuna parçalar o şeyi
  Hayatı garip ve acı dolu bir ayrılıktır her an
  Mutlu aşk yoktur

  Hayatı Bu silahsız askerlere benzer
  Bir başka kader için giyinip kuşanan
  Ne yarar var onlara sabah erken kalkmaktan
  Onlar ki akşamları aylak kararsız insan
  Söyle bunları
  Hayatım Ve bunca gözyaşı yeter
  Mutlu aşk yoktur

  Güzel aşkım tatlı aşkım kanayan yaram benim
  İçimde taşırım seni yaralı bir kuş gibi
  Ve onlar bilmeden izler geçiyorken bizleri
  Ardımdan tekrarlayıp ördüğüm sözcükleri
  Ve hemen can verdiler iri gözlerin için
  Mutlu aşk yoktur

  Vakit çok geç artık hayatı öğrenmeye
  Yüreklerimiz birlikte ağlasın sabaha dek
  En küçük şarkı için nice mutsuzluk gerek
  Bir ürperişi nice pişmanlıkla ödemek
  Nice hıçkırık gerek bir gitar ezgisine
  Mutlu aşk yoktur

  Bir tek aşk yoktur acıya garketmesin
  Bir tek aşk yoktur kalpte açmasın yara
  Bir tek aşk yoktur iz bırakmasın insanda
  Ve senden daha fazla değil vatan aşkı da
  Bir tek aşk yok yaşayan gözyaşı dökmeksizin
  Mutlu aşk yoktur amaBöyledir ikimizin aşkı da

  Aragon


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Soyisminden dolayı yüzüklerin efendisinde oynadığını sanırdım.

  Sonra öğrendim ki şairmiş.

  Dünya edebiyatıyla pek aram yok maalesef..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş