1921′de Manisa’da dünyaya gelmiştir. Manisa ve Balıke*sir’deki öğrenim hayatından sonra İstanbul Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı’nı okumuştur. Maltepe Askeri Lisesi’n-de edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra Manisa’da çiftçilik*le uğraşmıştır. 1976′da İstanbul’a dönmüş Milliyet yayınla*rında çevirmenlik Can yayınlarında redaktörlük yapmıştır. 1989′da geçirdiği kalp krizi sonucu Moda’daki evinde haya*ta gözlerini yummuştur. Yusuf Atılgan Modern Türk Edebiyatının usta romancılarındandır.

Baş*lıca eserleri: Aylak Adam Anayurt Oteli Canistan Bodur Mi*nareden Öte Eylemci Toplumda Sanat’tır.

alıntıdır