Kam/kam'ın Ölümü Üzerine Birkaç Söz
Ölü Bir Sağaltıcının Anlattıkları

İbrahim Balcı
Kam'ın Yaşamı İle İçiçe Geçmiş Bir Sevda Öyküsü
KAM / KAM’IN ÖLÜMÜ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

Ölü Bir Sağaltıcının Anlattıkları

Yok canım ne ilgisi var bunun tababetle.Tıp doktoru değilimne yazık ki.Sihirli reçeteler sunamayacağım sizeamansız hastalıklardan yırtmanız için paçayıeğer sahip olsaydım bu formasyona...her neyse.

Kam’dırtopluluğun vahşi dünya ile iletişimini sağlayan.O bilir ve belirler hangi avlağın uygun olduğunu kan dökmeyebilir o hangi oba’nın uğruluğu karşılıksız bırakacak denli zayıf olduğunu.O bilirÜlgen’in yanına gitme sırasının kimde olduğunubilir oAkene’nin hangi geyik postundan çadırı onurlandıracağını.

Hiç kapınızı çaldı mı sizinkırgınyorgunbunalımlı bir yürekçaldı benimkini.Buyurun oldu ilk sözümkekeleyerek yanıt verdi”Bir ahbabınızdan aldım adresinizidostluğunuza ihtiyacım var”.Öyle ikircikligüvensizkırılgandı ve umutsuzdu ki sesi.Anlat dedim yalnızcaanlattı.

Kısa sürdü ilk konuşmamızçarpıldım ikincisinde.Öyle bir anlattı ki kendini banasandım içinden çıkan diğer ben konuşmakta kendimle.Saldırdım apansızcahaykırdım bunun ne denli aptalca bir şaka olduğunuama birden vardım ki ayırdına;bahsettiklerianlattıkları şimdiye dek kendime bile itiraf etmediklerimiedemediklerimi de içermekte.İnandım bir kez daha Tanrı’ya ve aşk’a.Hissettim eridiğimiaktığımı hissettimkoptu kolum kanadımsanırım o da hissetti bunu.Ayrılırken sohbet için teşekkür etti sessizce ‘bu sohbet bana çok iyi geldi’ dediğini işittim.Öyle yorgun yorgundum kigittiğinde.

Bilir misinizşamanlar;aynı zamanda otacısıdır topluluğunsalt değildir rahip.Sağaltımda kullandıkları da salt doğadan topladıkları otbitki kökükurban edilen veya avlanan hayvanın kemik ve iç organlarından oluşmaz.Bunlarla beraber ve bunlardan daha çok şaman –topluluğun kendisine atfettiği ve - sahip olduğu iç gücünüo göksel gücü kullanırsağaltmak için ilkel topluluğu ve mensuplarını.

Kaptırdım kendimi çoşkuya sonunda evet sonunda bulmuştum onuve bakın ki;mucizenin kutsallığına aslında bulan oydubeni.Ruh ikizimruh eşim yani ve yardım istemektedir şu sefil bendenizden.

Kendini anlattıhiç mi hiç sıkılmadım dinlerken onu bir başka bedende-dişi bir bedende-yaşayan kendimle konuşuyordumaslında.Teoloji’den konuştukyöntembilim’dençayır ve orman mantarlarındanoltacılıktanaşktan ve aşksızlıktandostluktan konuştukevinden de.Evini anlatırken’bizim evde düzen ve disiplin gelirherşeyden önce’ dedi.O zaman ayırdına vardım ki;ruh eşim evlidir bir cüce ile ve cüce silmek / gizlemek için cüceliğinisığınmaktadır düzen ve disipline.Sizce nereden aranmaya başlanmalıdırtotalitarizm’in kökeni?

Günde birkaç kez herbirinde birkaç saat boyunca sürdü sohbetlerimizbazen o anlattıben dinledimbazense ben anlattım o dinledi.Her görüşmeden sonra öyle yorgun öylesine yorgun hissettim ki kendimisanki Burak’a binip de fethetmişim alem’i.O ise tam tersi her yeni görüşmede daha güvenli kendinedaha mutlu.Ve ifşa etti sonunda”iyi ki tanıştım seninleiyi ki varsınseni seviyorum.”Evet gerçekleşmişti mucizeruh eşim seviyordubeni.Haykırdım”sadece o kadar mıbense aşığım sanahem de bildiğimden beri kendimi.”

Durakladı ruh eşimruhumun eşi’yaşamımı yeni bir hata üzerine kurmak istemiyorum dediben de seni çok seviyorum ama...Kader’.

Kam da karışır bazen iktidar kavgalarına.Post’a talip değildir çoğuncapost’a talip olanlardan birini kutsamaktır işleviKutsal ruhlar ve topluluk indinde.Kam kaybederse kavgayı-genellikle taşımasına rağmen soylu kanı-yay kirişi bile esirgenir kendinden.Kavgayı kaybeden şamanKutsal Ülgen’in değilYerlik’in kam’ıdırçünkü.

Kaderevet kader.Eş ruhlum’un ismi de kader’le aynı anlamı taşıyorduzaten.Farkında olmaması mümkün müydübu kavramın içerdiği teslimiyetçilikboyun eğmişlikbezginlik yanında;bütün bunların farkında olmasını da içerdiğinibu kavramı kullananın.KendisineKader’i ve türevlerinden birini isim olarak seçen biri isyankardırkader’e de savaş açmıştır aslındaama farkında mıdır bunun ruhumun eşi?

Şimdilerde azaldıseyrekleştiziyaretleri.İki-üç günde bir geliyor artıkkısaldı da.Biliyorum ki;artık çok daha iyi hissediyor kendini.Attı kafasından intihar düşüncesinisarılıyor yaşamahatta büyük olasılık cüce’yi de sevmektegiderek.O güçlendikçegüçten düşmekteyimben.Güçsüzleştiktikçe ben giderek güçlenmekte ruh eşimruh ikizim.O’nun ruhunu zehirleyenler her görüşmemizde biraz daha geçmekte banaşu damalı yüreğim durmadan kanamakta; kanakmakta ona.

Dün görüştük en son.Sesi öyle güvenlimutlu öylesine dingindi ki.’Seni çok seviyorum’ dediğimdesırıtışı izledim sesinde.Sadece teşekkür etti.Oysaoysa ki;daha öncelerio kelimeleri duymak ve duyurmak için ne dolaplar çevirirdik birlikteyönlendirirdik sohbeti.

Bakşı salt iktidar kavgalarına karıştığında deldirmez post’u.O topluluğun peygamberidiraynı zamanda da günah keçisi.Verimsiz geçen bir av dönemiyeterince yapılamayan uğrulukya da klan’ın uğrulanması; başlangıcıdır son’un kam için.Bakşıtopluluğun geleceğini tehlikeye atabilecek her bir gelişmede ilk hedefidiriktidar ve topluluğun.Bakşıönceden öngörmüşse tehlikeyi kara kam olurondan bilinir kötülüköngörmemişse eğerzaten kam değil bir sahtekardır.Her iki halde de delinir postbaşsız kalır beden.

Biliyorum kiçok değil önümüzdeki günlerdeen geç 10-15 gün içerisinde terkedecek beni eş ruhum.Kavuşacak özgürlüğünekoşacak cüce’nin esaretineaz kaldıçok az kaldı.Ruhunu esir eden kötü ruhlartümüyle bana geçtiğindeo iyileşmiş olacakbense.......

18 Eylül 2004günlerden Cumartesi.En geç bu ayın sonuna dek-tanıyorsam eğer şu sonsuzluğa dek yalnızlığa mahkum edilmişlanetli ruhumu-eş ruhum terketmeli beni.İyileşmeli ve terketmeliBu olmazsa eğer ya kurtulmuşumdur lanet’ten ya da tanımamışım kendimi.Defalarca kez birlikte söz vermiş olmamıza rağmen-asla terketmiyeceğimize birbirimizi- gerçekleşmeli buyoksa nasıl kurtulurum lanetten.Başka çıkar yolu yok bunun.Azap çekmeliyim bu dünyadaazapta gerek şeytan.


Tekrarladım sözlerini.Sonsuzluğa dek yalnızlığa mahkum edilmiş lanetli bir ruh’um ben.Öyle mi sağaltıcıöyle mi?Yalnız mı sanırsınkendinieş ruh’un farklı mı senden?

Kam’ın yaşamı da ölümü de bir trajediler yumağıdıraslında.Kamkötülüklerikötü ruhları kovmak için bir bedenden Ülgen ile Akene iledağlar ile oba ile nehir ile göksel olan ne varsa onlarla bütünleşir ve vecd içinde girer hastalıklı bedeneterkeder kendininkini.Bazen Şaman’ın gücü yetmez Erlik’le Tamu ilekötü ruhlar ile savaşmayaişte o zaman Şaman’ın ruhudönemez tekrar bedenine.Ölmüştür ŞamanRuhu bütünleşir içinde bulunduğu bedenleiyileşir beden.Yeni şaman artık o’dur.

Sonsuzluğa dek yalnızlığa mahkum edilmiş lanetli ruh artık yeni bir beden bulmuştur.

Saygılar sunarım

Hoşçakalın


Meraklısına not: Kan Orta Asya Şamani topluluklarında ortak bir atadan geldiğine inanan topluluk içerisindeki ilişkileri betimleyen bir kavramdırİbn Haldun’un ‘el asabiyye’ veya ‘asabiyyet’ olarak nitelediği kavramın karşılığıdır.HanKhanKağanHakanKaan vb. adlandırmatanımlamalara köken oluşturmuştur.Kam da kökenini aynı sözcükten Kan’dan alır.

PS:Bugün 26 Eylül 2004 Pazar.Eş Ruhlumbirkaç gündür ortalarda yoktu.Dün aradım kendisini ve ufak bir aile trajedisi yaşadığım yalanını söyleyip dostluğunadertleşmeye ihtiyacım varlütfen gel dedim.Tamam dedi eş ruh’umgelmedi.Bugün iki kez aradım kendisiniikisinde de telefon kapandı yüzüme.Eş ruh’um artık özgür


EK

Yukarıdaki yazının yazıldığı gün eş ruh’um geri döndü ve itiraf etti.’Ruhum sana ait’ idi itirafında kullandığı cümle.Aç bir sırtlanıyaralı bir ceylan yavrusunun peşinde sinsice dolanmaya zorlayan içgüdü ile aynı kökten kaynaklanan o erkeklik içgüdüsünün etkisindesaldırdım’sadece ruh’un muherşeyinle istiyorum seni benbenimsinbenim olmalısın’.Ürkmüştükekeledi ‘sana ne verirsem vereyimhep daha fazlasını isteyeceksinbiliyorum’ dedi.Haksız mıydı?Sanmam.

Takip eden günde bir telefon görüşmesi yaptık kendisiyle.Konuşma içerisinde birden ağlamaya başladısürdü konuşmamız kesik kesik cümlelerle ve anladım ki;eş ruh’um öyle bir aşkla sevmiştirsevmektedir ki beni benim kendime olan sevgimi de o’nun kendisini sevmesini de benim o’na olan aşkımı da bastırmaktadırbu sevgi.İlk kez hissettimböyle bir aşk’ıçok da kudretliydim artıkşeytan’ın gücü vardı bendeyaradan’a aşık atabilecek bir kudret mi vardı bende ne?

Hissettiklerimi açıkça söyledimtakip eden konuşmadaaşıksın bana dedim ve de çok zayıfsınben -ancak kendisine zarar verebilecek denli- zavallı ve sefil bir yaratığım amadikkat et kendinegerek net’te ve gerekse günlük yaşamında biri çıkar da karşına-benim gibi koca kafalı olmayan- mahveder hayatınıaffetmez naifliğini.Kekelediben dedi ‘sadece seninle konuştumkonuşuyorumkonuşacağım bunları’.Ama vurmuştum darbeyi biliyordum.

Bu son buluşmamızgörüşmemiz oldueş ruh’um ile.Bir mesaj geldi telefonumaeş ruh’umun veda mesajı.

Bir mesaja belki on mesaj ile yanıt verdimson mesajımda ben de elveda dedim o’na.Bağırıyordu yanıtındabüyük harflerle ‘UNUTULMAYACAKSIN sana da elveda’.Haykırdığı nefreti miydi acaba?Emin değilim.

Ne dersinizsadece bir sinek miyim ben yoksa tanrısı mısineklerin.Goldwin üstad bilir mi dersiniz bu sorunun cevabını?

Artık gerçek bir Kam’a ihtiyacım var benim.Eş Ruh’um kaçınmakta kamlıktan.Oysa kihenüz her şey yolundaykenanlatmıştım bunları yaşayacağımızı ve Kamlık sırasının o’na geleceğini de söylemiştimbu arada.

Artık daha çok seviyorumEş Ruh’umun yaşadığı kentteki yoğun Alevi kültürünün ürünübirikimi olan koşmalarıözellikle de ‘Telli turnam’ı.

Güle güle eş Ruh’um güle güle.Yolun açık olsun.Şefkat ve sevgi’ye olan açlığını çocuklarına sarılarak gider.Daha sıkı sarıl onlarabırakma.Beni ise unutmaunutamazira ben asla unutmayacağımseni.Gittikçe eriyen bedenim ve çürümekte olan beynimin yanında senin acılarınhüznünyalnızlığın ve paradokslarını da katacağım şu damalı yüreğimeiyileştirmekiyileştirebilmek için kendimi bedenim ve beynimden parçalar kesip de katacağım yüreğimeyeni bir yama bir yama daha...ELVEDA

Saygılar sunarım

Hoşçakalın