Samimiyet ve Şeffaflık varsa orada doğruluk ve dürüstlük vardır.
Doğruluk ve Dürüstlüksaygı ve sevginin temelidir.


Saygı ve Sevgi güven ve sadakat demektir.


Güven ve Sadakatistikrar ve düzeni sağlar.


İstikrar ve Düzen sistem ve sürekliliği mümkün kılar.


Sistem ve Süreklilik bilgi ve beceriyi geliştirir.


Bilgi ve Beceri yetenek ve çevikliği artırır.


Yetenek ve Çeviklikmisyon ve vizyonun oluşumuna katkıda bulunur.


Misyon ve Vizyonstrateji ve plana yön verir.


Strateji ve Plan çalışma ve gayreti ateşler.


Çalışma ve Gayret merak ve öğrenmeyi beraberinde getirir.


Merak ve Öğrenme gelişim ve değişimi sürekli kılar.


<SPAN>Gelişim ve Değişim takım ve lideri ortaya çıkartır.


Takım ve Lider iletişim ve motivasyonu sağlar.


İletişim ve Motivasyon duygu ve inancın sonucudur.


Duygu ve İnançtutum ve davranışları belirler.


Tutum ve Davranış alışkanlıklar ve karakteri oluşturur.


Alışkanlıklar ve Karakter başarı ve değere ulaştırır.

Bir yerde;


Samimiyet varsa orada Başarı ve Değer var demektir.


Kalıptan değil kalpten.


Sonunda samimi olanlar kazanır..