.
...
.....

Nasıl ki modern çağlar tüketim çağlarıdır. Modern aşıklar da çılgın tüketicilerdir; fiziği tüketir kimyâyı tüketir; bedenî tüketir kalbi tüketir; anneliği-babalığı tüketir akrabalığı tüketir dostluğu tüketirler. Peki kendileri kazanır mı? Hayır ne kazanır ne de kazandırırlar... Modern aşıklar sadece ve yalnızca çılgınca tüketirler delice savururlar hâince israf ederler. İkide bir “istisnalar müstesna” kaydı düşmeye lüzum yok. Elbette ki az da olsa Kur’an ve Sünnet’e göre helal çizgiyi koruyan güzel örfümüzü yıpratmayan iffetli aşklar modern asırlarda da vardır; fakat bizim sözümüz istisnalara değil kâhir ekseriyeti oluşturan kâidelere dâirdir. Doğru oturup doğru konuşalım: Yukarıdakilerden çok daha saçma anlamsız uygunsuz yakışıksız ifrat veya tefrit sözleri ve fiilleri yapanlar akıllı kabul edilebilirler mi?

.....

....

..
Modern âşıklar aşk tarihindeki en yalancı âşıklarıdır. Aşk sütüne bu asırda olduğu kadar yalan suyu katılmamıştı. Suyu mu idrarı mı? Aşkın hiç bu kadar yalanla kirletilmemişti. Yalandan ölecek kadar yalanına sahip çıkan yalanda inat eden hırs gösteren yalancı âşıklar var. Mecâzî aşkın doldurduğu kalplerinde yeri daralan iman ve Allah korkusu zayıf olduğu için sular-seller gibi yalan söyleyiveriyorlar.

Oysa ki mü’min zina etse bile yalan söyleyemez. "Zâni bir kimse zina yaptığı sırada mü’min olarak zina yapmaz hırsız da çaldığı sırada mü’min olarak hırsızlık yapmaz içkici içki içtiği sırada mü’min olduğu halde içki içmez; insanların onun yüzünden gözlerini kendine kaldıracakları kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi mü’min olarak yağmalamaz." (1) buyuran Allah Rasûlü’ne birgün sahabe-i kiram şöyle soruyorlar: "Ya Rasûlallah! Mü'min zina eder mi?" Sükût buyuruyorlar. "Mü'min içki içer mi?" Sükût buyuruyorlar. "Mü'min yalan söyler mi?" diye sorulunca hemen oturduğu yerden ayağa fırlıyor ve (şiddetle): "Mü'min asla yalan söylemez!" buyuruyor.Bu sükût ve cevap da yalanın ne demek olduğu bütün dehşetiyle anlatıyor.


Bir başka rivayette ise Peygamberimiz’e:- Mü’min korkak olur mu? diye sorulmuş. - Olabilir buyurmuş. - Mü'min cimri olur mu? diye sorulunca Peygamberimiz:- Olabilir demiş.- Mü'min yalancı olabilir mi? denilince Peygamberimiz: - Hayır olamaz buyurmuştur.(2) Demek bir mü’min nefsine uyup içki ve zina gibi günahlara düşebilirse de asla ve kat’a yalan söylemez söyleyemez. Neden? Çünkü:İmanın çekirdeği sıdktır doğruluktur; küfrün çekirdiği kizbdir yalancılıktır.
........
....
.

Musa Hûb