Paranı ver Gönlünü ver Selam ver Canını ver. Ama SIRRINI VERME!

Günlerini say Servetini say Büyüklerini say. Ama YERiNDE SAYMA!

Emek ver Kulak ver Bilgi ver. Ama hiçbir zaman BORç VERME!

Eşini beğen işini beğen Aşını beğen. Ama KENDiNi BEğENME!

Satıcı ol Alıcı ol Kalıcı ol Bulucu ol. Ama BöLüCü OLMA!

Fidan büyütGarip doyur çocuk besle. Ama KiN BESLEME!

Hedefe koş Cihada koş Yardıma koş.Ama ORTAK KOşMA!

Davet et Hayrat et Affet Tövbe et. Ama iHANET ETME!

Okumaktan zarar gelmez Oku. Ama LÂNET OKUMA!

Elini Aç Gözünü Aç Kapını Aç. Ama AğZINI AçMA!

Ev al Araba al Abdest al. Ama BEDDUA ALMA!

Rakibini geç Sınıfını geç. Ama GüLüP GEçME!

Zulmü devir Nefsi devir. Ama CAM DEViRME!

Yaklaş Konuş Tanış. Ama UZAKLAşMA!

Seslen Uslan. Ama YASLANMA!

Doğrul Devril. Ama EğRiLME!

itil Atıl. Ama SATILMA!