Boşlukta savruluyor kelimelerim birbirine teğet geçiyor zaman zaman da çarpışıyorlar ancak bir türlü şimdiki beni anlatacak cümleleri oluşturacak şekilde bir araya gelemiyorlar…
Yalnız mıyım? Alabildiğine kalabalık mıyım? Boşlukta mıyım? Ayaklarım yere çakılı kımıldamaz halde miyim? Suskun muyum? Bağırıp çağırıyor muyum? Yoksa küskün müyüm kendime ve yüreğime?
Belki de ne olduğumu bilemediğimden sebep kelimelerimin içinde yer alacağı cümleyi bilemiyor bulamıyor oluşları…
Kişi sahip olmak istediği anne ve babayı seçme şu veya bu özelliklerde bir evlat sahibi olma şansına sahip değil ne yazık ki…
Ancak her insan güzel niyet ve umutlarla bir araya gelerek bu evcilik oyununu sürdürme çabasındalar… Onlar ne kadarını sürdürürler ne kadar başarılı olurlar bilinmez ancak bu süreç içinde belki de en zor olanı hayata dahil ettikleri yeni benliklerin tamamen takdir edilen ve kendisine uygun görülen seçeneği yaşama kısmıdır… İrademizin devre dışı kaldığı farkında olmadan kendimizi bir anda içinde bulduğumuz hayat döngüsü… En başında seçme ve seçilme hakkımız ve şansımız olmadığı gibi…
Neyi seçtik? Neyi istedik? Neyi bulduk? Ne kadarına sahip olduk ya da olduğumuzu sandık? Doğru seçim yaptığımızı düşündüğümüz yolda geldiğimiz noktadaki kendi payımıza düşen nedir? Belki de hayat sorgulamalar içinde süregelip gidecek bir döngüden ibaret ve belki de bu yüzden sorgulamak yerine sana verileni kabullenip tüm bu “ neden ve ne için”lerden kurtulmak… Tıpkı; bu akşamki benin "ne ve nasıl" olduğunu anlayamıyor oluşumun sebebini sorgulamak yerine bilinmezliğimi kabullenip bilinmezliğimi bilmezce yaşama çabasında olduğum gibi... Kimbilir?...