..BIR ÇOCUK AGLAR IÇIMDE....

bir çocuk aðlar içimde
göz fenerlerinde maviyi kaybetmiþ
yitik bir hamurla yoðrulur yüreði
bir çocuk aðlar içimde
soðuk ve yýldýzsýz gecelerde geceyi örter üstüne
ve
kýnalý bir gelincik koþar kalbinde
elleri üþür
güneþe koþmak ister
ve bir çiçek besler ellerinde
gözyaþlarýyla sular onu
nabzýnda yaþamýn verdiði yorgunluk var
susmak ister artik..